.
.

Đảng bộ Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 9:

Tiên phong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 02/04/2021|11:37

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Tổng công ty Viễn thông MobiFone về triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 16-5-2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng năm, Đảng ủy Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 9 (Công ty 9) đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện học tập và làm theo Bác với nhiều nét mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên và người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ Công ty 9 cũng như thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chung của Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

Giai đoạn 2016-2020, cán bộ, công nhân viên của Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 9 đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận.
Giai đoạn 2016-2020, cán bộ, công nhân viên của Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 9 đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận.

Thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, giai đoạn 2016-2020, Đảng bộ Công ty 9 đã luôn bám sát các chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, thường xuyên tổ chức các buổi hội nghị trao đổi nâng cao nghiệp vụ công tác đảng, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên. Đồng thời, quán triệt và chỉ đạo các chi bộ thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch rèn luyện, thực hiện 5 nội dung: “Trung thực - Trách nhiệm - Sáng tạo - Văn minh - Hiệu quả”; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp… Qua đó, tạo được sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên tại Công ty 9.
 
Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Tổng công ty Viễn thông MobiFone về triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 16-5-2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hằng năm Đảng ủy Công ty 9 đã triển khai thực hiện học tập và làm theo Bác với nhiều nét mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên và người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ Công ty và góp phần đáng kể vào việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chung của MobiFone.
 
Đảng bộ Công ty 9 liên tục được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2020, vinh dự được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương khen thưởng, tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020. Các tổ chức đoàn thể trong đơn vị cũng nhận được nhiều danh hiệu thi đua về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ hằng năm: Công đoàn Công ty 9 vinh dự được Ban Chấp hành Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam tặng bằng khen “Điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020; Đoàn Thanh niên Công ty 9 được Trung ương Đoàn khen thưởng vì các thành tích xuất sắc trong hoạt động, từ năm 2016-2020.
 
Phát động hiệu quả phong trào thi đua sản xuất kinh doanh
 
Trong giai đoạn 2016-2020, Đảng ủy Công ty 9 đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn, phát động nhiều phong trào thi đua sản xuất kinh doanh. Điển hình, là các phong trào: “Làm việc vì MobiFone  - Về đích thắng lợi”. Chương trình thi đua phát triển thuê bao khách hàng doanh nghiệp, chương trình thi đua doanh thu thông tin, thi đua chăm sóc khách hàng và thanh toán cước phí, thi đua khối trả lời khách hàng, phục vụ khách hàng tại các cửa hàng, điểm giao dịch, chương trình gương mặt của tháng, tôn vinh nhân viên xuất sắc tại các mảng công tác tại Công ty 9,… đã tạo khí thế, động lực, tăng cường sự gắn kết và phát huy  những giá trị tích cực trong tập thể.
 
Công tác sáng kiến, nghiên cứu khoa học cũng được các đơn vị hưởng ứng triển khai , với nhiều đề tài, sáng kiến thiết thực được ứng dụng vào sản xuất kinh doanh, như: Đề tài “Đo lường mức độ hài lòng và phân tích các yếu tố tác động đến quyết định chuyển mạng giữ số của khách hàng ở khu vực ĐBSCL”; đề tài “Phân tích xu hướng chuyển dịch các kênh truyền thông tiếp cận khách hàng trên nền tảng 4.0 và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing đối với phân khúc khách hàng thuộc thế hệ trẻ tại khu vực ĐBSCL”… Cùng với đó, Đảng ủy Công ty 9 còn quyết liệt chỉ đạo, giám sát việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; triển khai công tác  kinh doanh dịch vụ đa phương tiện và giá trị gia tăng; đề xuất nhiều sáng kiến, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, như: “Giải pháp chiến lược Marketing 7P cho phân khúc khách hàng Học sinh – Sinh viên tại Công ty khu vực 9”; “Nghiên cứu tâm lý của nông dân ĐBSCL và vai trò của Viễn thông – Bán lẻ – Truyền hình trong hiện đại hóa thông tin nông thôn, kết hợp giải pháp phát triển thuê bao, tăng doanh thu tại Công ty 9”... Với những giải pháp chiến lược được Công ty 9 nỗ lực triển khai đã góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được giao hằng năm; đồng thời, bảo đảm việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.
 
Với những nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty 9 đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Đó là được Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy Ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp tặng thưởng Cờ thi đua hằng năm. Đặc biệt, năm 2020 đơn vị đã vinh dự được Tổng Công ty Viễn thông MobiFone đề xuất Chính phủ tặng Cờ thi đua.
 
Những kết quả tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ Công ty 9 là nguồn động viên, cổ vũ to lớn để đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt các mục tiêu đã đặt ra tại Nghị quyết đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 
Phan Tấn Nhân
.
.
.
.