.
.

Đảng ủy Tổng công ty Hạ tầng mạng: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Thứ Năm, 15/04/2021|11:18

Đó là yêu cầu của đồng chí Phạm Đức Long - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Hạ tầng mạng lần thứ 6, nhiệm kỳ 2021-2026, vừa được tổ chức tại Hà Nội.

Cùng dự Hội nghị có Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Hoàng Đức Sơn, đại diện Văn phòng, Ban Tuyên giáo - Truyền thông của Đảng ủy Tập đoàn; Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VNPT Net Đặng Anh Sơn, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Tổng Giám đốc, ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, sau khi ghi nhận và đánh giá cao Đảng bộ VNPT Net đã quán triệt, ban hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết chuyên đề, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Phạm Đức Long đã dành thời gian phân tích và chỉ đạo các nội dung quan trọng từ việc nghiên cứu, xây dựng nghị quyết, tới quá trình tổ chức thực hiện, phân công người theo dõi chịu trách nhiệm tới khâu kiểm tra, giám sát và tổng kết đánh giá quá trình thực hiện; đồng thời  chỉ đạo, gợi mở một số vấn đề cụ thể của Đảng bộ VNPT Net.

đồng chí Phạm Đức Long - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)
Đồng chí Phạm Đức Long - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Phạm Đức Long nhấn mạnh ý nghĩa của Nghị quyết chuyên đề, khẳng định ý chí và vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, bao trùm trong mọi hoạt động của doanh nghiệp, thể hiện trí tuệ và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng trước các chủ trương, quyết sách lớn.

Đề cập tới phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn đã nhắc lại lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội XIII của Đảng đánh giá về năng lực tổ chức thực hiện thời gian qua - đó là khâu yếu của các cấp ủy Đảng, cần phải sớm rút kinh nghiệm. Các cấp ủy Đảng phải thể hiện vai trò lãnh đạo trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết, bảo đảm Nghị quyết phải tới từng cấp ủy, từng chi bộ, đến từng đảng viên; nội dung Nghị quyết cần phải được làm rõ, làm cụ thể, chi tiết trong từng buổi sinh hoạt chi bộ, phải làm cho từng đảng viên nhận thức rõ và thực hiện nghiêm túc. Không được hiểu việc tổ chức thực hiện chỉ là trách nhiệm của chuyên môn và cấp ủy Đảng cũng không làm thay việc của chuyên môn.

Bên cạnh vai trò lãnh đạo tổ chức thực hiện là công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy trong việc thực hiện các Nghị quyết, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn nhấn mạnh: Để nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống, Đảng bộ VNPT Net cần có phương pháp nâng cao năng lực của cấp ủy và cấp ủy cần gắn kết chặt chẽ với chuyên môn; tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết thực hiện các nghị quyết chuyên đề.

Bí thư Đảng ủy Tập đoàn lưu ý cần phải đặc biệt coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, bởi đây là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất trong công tác xây dựng Đảng. Nhân sự quản lý cần phải trải qua các vị trí công tác để khắc phục tình trạng bổ nhiệm rồi mà lại không có kinh nghiệm, chưa trải qua thử thách và thực tiễn. Nếu không có sự đầu tư đúng mức thì VNPT/VNPT Net không thể chuẩn bị được nguồn nhân lực đáp ứng chiến lược VNPT 4.0 và các chương trình chuyển đổi số. Việc bổ nhiệm cán bộ cũng cần phải có thời hạn, tránh tình trạng quy trình thì đúng mà “con người” thì sai. Bên cạnh đó, Đảng ủy VNPT Net cần tiếp tục chú trọng tới Nghị quyết về công tác thanh niên. Đây là lực lượng để luân chuyển, thử thách và bồi dưỡng, đào tạo.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VNPT Net Đặng Anh Sơn tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên VNPT Phạm Đức Long. Đồng thời làm rõ một số nội dung của các Nghị quyết chuyên đề của nhiệm kỳ trước cần tiếp tục thực hiện đồng bộ với việc thực hiện các Nghị quyết chuyên đề do Ban Chấp hành nhiệm kỳ II ban hành. Quán triệt chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy Tập đoàn để hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng, bảo đảm Nghị quyết đi vào thực tiễn, các cấp ủy Đảng thuộc các đảng bộ/chi bộ phải thể hiện được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo; các vấn đề thuộc chủ trương, các vấn đề mới, khó, phức tạp… cần ban hành Nghị quyết để đồng bộ, thống nhất trong thực hiện. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, trong đó vai trò giám sát của cấp uỷ là cô vùng quan trọng.

Đối với các nội dung công tác Quý II đã được Ban Chấp hành xem xét, cho ý kiến, các đảng bộ, chi bộ bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty để tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện, bảo đảm hoàn thành các chương trình, nhiệm vụ đã đề ra.

Trong khuôn khổ của Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu./.

Minh Châu

.
.
.
.