.
.

Đảng bộ Trung tâm Dịch vụ số MobiFone thực hiện lời dạy của Bác, tiên phong trong triển khai chuyển đổi số

Thứ Năm, 06/05/2021|08:49

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng Công ty Viễn thông MobiFone về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Đảng bộ Trung tâm Dịch vụ số MobiFone đã gắn việc học tập theo gương Bác, vận dụng linh hoạt kết hợp với các giá trị cốt lõi của đơn vị là “Sáng tạo - Hợp tác - Chuyên nghiệp” trong công tác phát triển sản phẩm dịch vụ, chuyển đổi số hạ tầng, chuyển đổi số trong quản trị nội bộ, chuyển đổi số trong trải nghiệm khách hàng, góp phần mở ra những cơ hội bứt phá cho MobiFone.

Đại hội Đảng bộ Trung tâm Dịch vụ Đa phương tiện và Giá trị gia tăng MobiFone (tiền thân của Đảng bộ Trung tâm Dịch vụ số MobiFone) nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đại hội Đảng bộ Trung tâm Dịch vụ Đa phương tiện và Giá trị gia tăng MobiFone (tiền thân của Đảng bộ Trung tâm Dịch vụ số MobiFone) nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Sự ra đời của các công nghệ mới như: Trí tuệ Nhân tạo, Mạng 5G, Dịch vụ đám mây, Trung tâm dữ liệu, Block Chain, Internet kết nối vạn vật (IOT), Thực tế ảo (VR & AR)... đã thay đổi toàn bộ về nhận thức, dịch vụ... một cách sâu sắc trong từng doanh nghiệp và con người, mang đến một cuộc chuyển đổi số sâu rộng trên toàn thế giới. Có thể nói, chuyển đổi số là xu thế không thể đảo ngược, mở ra cho mỗi quốc gia, mỗi nền kinh tế, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân cơ hội phát triển chưa từng có, gắn với đó là những thách thức và yêu cầu phải tự điều chỉnh và đổi mới toàn diện.

Nhận thức sâu sắc xu hướng phát triển tất yếu của kỷ nguyên số, Đảng bộ Trung tâm Dịch vụ số MobiFone (MDS) đã thực hiện tốt định hướng là đơn vị tiên phong trong triển khai chuyển đổi số tại Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng Công ty về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Đảng bộ Trung tâm Dịch vụ số MobiFone đã gắn việc học tập theo gương Bác, vận dụng linh hoạt kết hợp với các giá trị cốt lõi của đơn vị là “Sáng tạo - Hợp tác - Chuyên nghiệp” vào công tác phát triển sản phẩm dịch vụ, chuyển đổi số hạ tầng, chuyển đổi số trong quản trị nội bộ, chuyển đổi số trong trải nghiệm khách hàng. Điều đó được thể hiện rõ nét qua các chương trình, hành động cụ thể của Trung tâm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Do vậy, năm 2020, vượt lên những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Đảng bộ Trung tâm Dịch vụ số MobiFone đã đạt những kết quả xứng đáng và được ghi nhận trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao: Tổng doanh thu quản trị năm 2020 của Trung tâm đạt gần 6.000 tỷ đồng, tăng 5% so với thực hiện 2019, là đơn vị xếp thứ nhất trong toàn Tổng Công ty Viễn thông MobiFone về thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Đối với công tác phát triển sản phẩm dịch vụ mới, đặc biệt là các sản phẩm theo xu hướng công nghệ mới: Trong năm 2020, Trung tâm vụ số MobiFone đã hoàn thành triển khai 32 dịch vụ, chính thức cung cấp 22 dịch vụ mới, trong đó có ba dịch vụ platform là nền tảng giải trí mobiOn, nền tảng giáo dục trực tuyến mobiEdu, nền tảng OTT truyền hình Clip TV. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng chủ động triển khai và cung cấp các dịch vụ mới có mặt đầu tiên trên thị trường như: dịch vụ Vietlott SMS, Voice Brandname…, tạo vị thế cạnh tranh cũng như mang lại nguồn doanh thu mới trong lĩnh vực nội dung số cho Tổng Công ty.

Đặc biệt, mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho MobiFone. Trung tâm Dịch vụ số MobiFone vinh dự được Tổng công ty giao là đơn vị chủ trì nghiên cứu công nghệ và vận hành hoạt động trung gian thanh toán của MobiFone. Cùng với OTT Truyền hình, Trung gian thanh toán là những loại hình dịch vụ tài chính hoàn toàn mới, dựa trên nền tảng công nghệ cũng như các tiêu chuẩn, quy định hoàn toàn khác biệt so với các dịch vụ viễn thông trước đây.

Đối với công tác quản lý kinh doanh, Trung tâm Dịch vụ số MobiFone đã triển khai số hoá việc quản lý hợp tác cung cấp dịch vụ với các đối tác CSP và chính thức triển khai phân phối thẻ điện tử trên kênh số cho toàn Tổng Công ty từ ngày 1/7/2020. Tổng doanh thu thẻ điện tử 6 tháng cuối năm 2020 đạt trên 4.000 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm 2019.

Với lực lượng nhân sự công nghệ thông tin (CNTT) còn mỏng nhưng Trung tâm Dịch vụ số MobiFone đã bước đầu hình thành đội ngũ tự phát triển sản phẩm theo định hướng tăng cường sản phẩm tự phát triển “Make in MobiFone” của MobiFone. Cụ thể, Trung tâm đã tự nghiên cứu thiết kế xây dựng các hệ thống đáp ứng nhu cầu kinh doanh mới như hệ thống Data Sponsor, hệ thống bán mã code theo mô hình B2C, triển khai hệ thống Quản lý đại lý và chính sách phân phối cho các dịch vụ nền tảng, hệ thống hỗ trợ nâng cao trải nghiệm khách hàng và kinh doanh các sản phẩm số… đáp ứng linh hoạt nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Không chỉ tập trung nâng cao hiệu quả SXKD, Trung tâm Dịch vụ số MobiFone còn tích cực triển khai công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong mọi lĩnh vực hoạt động của đơn vị. Năm 2020, Trung tâm đã nghiên cứu triển khai 04 đề tài khoa học công nghệ, áp dụng 125 sáng kiến vào SXKD đem lại hiệu quả hơn 12 tỷ đồng, liên tục là một trong các đơn vị đóng góp nhiều đề tài, sáng kiến nhất trong toàn Tổng công ty. Đặc biệt, Trung tâm cũng có 02 sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia là Giải pháp truyền thông ứng dụng Bigdata và Hệ thống phân phối dịch vụ giá trị gia tăng sản phẩm số.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Trung tâm đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng bộ Tổng Công ty, đề ra mục tiêu thực hiện cả nhiệm kỳ 2020 - 2025 và hàng năm; năm 2021 Đảng bộ đã ban hành Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm; tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, như học tập chuyên đề, tổ chức cho đảng viên đăng ký từ 2 đến 3 việc trong đơn vị để học tập và làm theo, tập trung vào các công việc của đơn vị đang quyết tâm hoàn thành theo chỉ tiêu được giao,... phấn đầu là đơn vị có nhiều gương sáng đảng viên trong đảng bộ Tổng Công ty.

Quyết tâm chinh phục những mục tiêu mới

Những kết quả nêu trên là minh chứng cho những nỗ lực, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, không ngừng học hỏi, dám nghĩ, dám làm của Đảng bộ Trung tâm Dịch vụ số MobiFone trong năm vừa qua. Không tự bằng lòng và thỏa mãn với thành công hiện tại, Đảng bộ Trung tâm Dịch vụ số MobiFone luôn chú trọng lãnh đạo triển khai thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo Bác, luôn đặt ra cho mình những mục tiêu cao hơn để phấn đấu nhằm đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển chung của toàn Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

: Gian hàng giới thiệu các dịch vụ mới của Trung tâm tại Đại hội Đảng bộ Trung tâm Dịch vụ Đa phương tiện và Giá trị gia tăng MobiFone (tiền thân của Đảng bộ Trung tâm Dịch vụ số MobiFone) nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Gian hàng giới thiệu các dịch vụ mới của Trung tâm tại Đại hội Đảng bộ Trung tâm Dịch vụ Đa phương tiện và Giá trị gia tăng MobiFone (tiền thân của Đảng bộ Trung tâm Dịch vụ số MobiFone), nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung tâm Dịch vụ Đa phương tiện và Giá trị gia tăng MobiFone (tiền thân của Trung tâm Dịch vụ số MobiFone) lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra mục tiêu “Thực hiện đổi mới toàn diện theo định hướng của Tổng Công ty để tiên phong trong chuyển đổi số”. Đảng bộ Trung tâm đặt ra các chỉ tiêu trọng tâm đầy thách thức trong cả nhiệm kỳ, gồm: Doanh thu dịch vụ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 10% đến 15%; phấn đấu đẩy mạnh doanh thu dịch vụ số chiếm tỷ trọng 25% trong doanh thu toàn Tổng Công ty; tích cực nghiên cứu, triển khai phát triển thêm các dịch vụ nền tảng có giá trị thiết thực trong lĩnh vực tài chính, âm nhạc, du lịch... nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng; đảm bảo an toàn và chất lượng mạng lưới tốt nhất phục vụ sản xuất kinh doanh.

Trong công tác quản trị doanh nghiệp, tiếp tục đổi mới sáng tạo, triển khai triển đổi số trong tất cả các lĩnh vực để từng bước phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái số trên mạng viễn thông với các nền tảng công nghệ dùng chung, làm chủ công nghệ, triển khai trung tâm sản xuất nội dung, dịch vụ thông minh, thuộc nhóm dẫn đầu các doanh nghiệp viễn thông có năng suất lao động cao, đủ năng lực làm chủ và áp dụng công nghệ hiện đại.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Trung tâm cũng đặt mục tiêu hằng năm đạt mức xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, với trên 99% đảng viên được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 06 đến 10 đảng viên mới,...

Đảng bộ Trung tâm Dịch vụ số MobiFone luôn tin tưởng với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, phát huy các giá trị cốt lõi của Trung tâm và không ngừng phấn đấu học tập và làm theo “tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Trung tâm sẽ hoàn thành tốt những mục tiêu này, đóng góp đáng kể vào sự phát triển, đặc biệt là công cuộc chuyển đổi số của toàn Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

P.V

.
.
.
.