.
.

Đảng ủy Tổng công ty Viễn thông MobiFone tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 5 khóa II (mở rộng)

Thứ Bảy, 17/07/2021|23:58

Vừa qua, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone khóa II (mở rộng) đã được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV.

Hội nghị đã tiến hành các nội dung: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Đảng bộ Tổng công ty; Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Thường vụ giữa hai kỳ Hội nghị Ban Chấp hành; Thông qua Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2021 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty; Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 04-NQ/ĐUK, ngày 06/12/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (giai đoạn từ 2013 đến nay).

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, lãnh đạo một số Ban và Tổ biên tập nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty; Bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc cùng đại diện các ban hợp nhất tham mưu giúp việc Đảng ủy.

Hội nghị đã nghe Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Đảng bộ do đồng chí Tô Mạnh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày. Theo đó, về kết quả sản xuất kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu phát sinh theo doanh thu tài khoản chính là 15.086 tỷ đồng, bằng 49,8% kế hoạch năm Pháp lệnh, 48,7% kế hoạch năm nội bộ; so với 2020 bằng 119,9% theo doanh thu bán thẻ và bằng 108% theo doanh thu tài khoản chính. Lợi nhuận công ty mẹ của Tổng công ty ước đạt 1.982 tỷ đồng, đạt 40,4% kế hoạch năm, bằng 65,5% cùng kỳ 2020 khi tính lợi nhuận theo doanh thu tài khoản chính, 121,1% cùng kỳ 2020 khi tính lợi nhuận theo doanh thu bán thẻ.

Các công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ; kiểm tra giám sát, công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể đều được Đảng ủy Tổng công ty thực hiện theo đúng kế hoạch.

Về công tác phòng, chống và khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty luôn kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn nhằm chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị trực thuộc có các phương án phản ứng nhanh trước các diễn biến tình hình dịch bệnh; đưa ra các khuyến cáo về các biện pháp phòng bệnh phù hợp với tình hình dịch; quản lý và theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của CBCNV, chủ trì xây dựng các kịch bản ứng phó với các diễn biến thực tế,... Nhờ đó, 6 tháng đầu năm, MobiFone không phát sinh các ca dương tính với Covid 19. Đồng thời, Đảng bộ MobiFone cũng thực hiện các hoạt động hỗ trợ cộng đồng phòng, chống dịch bệnh như tham gia đóng góp cho Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 của Chính phủ (200 tỷ đồng); cung cấp hệ thống công nghệ thông tin; thực hiện nhắn tin tuyên truyền nội dung theo chỉ đạo của Bộ Y Tế; Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan Quản lý nhà nước khác tới 50 triệu khách hàng;...

Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Đánh giá chung về công tác của Đảng ủy trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù số lượng báo cáo sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết theo chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối là rất lớn song, Đảng ủy Tổng công ty đã cố gắng hoàn thành cơ bản tiến độ yêu cầu. Chất lượng các mặt công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh được giữ vững ổn định. Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 các chỉ tiêu chính đạt được kết quả khả quan. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm đã ban hành được 06 nghị quyết chuyên đề và kế hoạch để tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn một số hạn chế, chủ yếu do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 như: tiến độ triển khai kế hoạch kiểm tra giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 bị chậm. Việc tổ chức sơ kết thực hiện quy chế phối hợp tại 2 địa phương Long An và Bình Phước chưa thực hiện được. Việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 ở một số đơn vị trực thuộc Tổng công ty chưa đảm bảo tiến độ, kế hoạch, cơ cấu.

Báo cáo của Đảng ủy Tổng công ty cũng nhấn mạnh các mục tiêu trọng điểm của nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Theo đó, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiệm vụ hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021 của MobiFone là không hề dễ dàng. Vì vậy, Tổng công ty cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW và các bộ, ngành liên quan về triển khai các giải pháp phòng chống và khắc phục hậu quả dịch bệnh Covid-19; tiếp tục thực hiện Kết luận số 77-KL/TW, ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước phù hợp với tình hình, điều kiện của Tổng công ty. Tiếp tục lãnh đạo triển khai các nhiệm vụ năm 2021 theo Nghị quyết số 345-NQ/ĐUTCT ngày 31/12/2020 của Đảng ủy Tổng công ty; phấn đấu trong Quý III doanh thu tối thiểu đạt 8.212 tỷ đồng; lợi nhuận tối thiểu đạt 1.290 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty đã thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty trình bày Báo cáo giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã triển khai thực hiện các nội dung công việc theo đúng thẩm quyền và Chương trình công tác năm 2021, triển khai kịp thời, đúng tiến độ các chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW.

Hội nghị đã nghe báo Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2021 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty.

Cũng trong chương trình Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Chiến - Thành viên HĐTV đã trình bày Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 04-NQ/ĐUK, ngày 06/12/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (giai đoạn từ 2013 đến nay).

Hội nghị đã dành thời gian để các đồng chí ủy viên BCH trao đổi, thảo luận góp phần hoàn thiện kế hoạch và mục tiêu 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành và Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 04-NQ/ĐUK giai đoạn từ 2013 đến nay.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty MobiFone phát biểu kết luận Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty MobiFone phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW đánh giá: Trong 6 tháng đầu năm 2021, trước tình hình khó khăn của dịch bệnh nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm đạt được các kế hoạch đề ra. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, triển khai kịp thời việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tổ chức hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, chuyên đề năm 2021; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên; lãnh đạo triển khai tốt nhiệm vụ SXKD trong bối cảnh đại dịch Covid đang có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, tích cực tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ cho Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 của Chính phủ…; Thực hiện tốt công tác Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 04-NQ/ĐUK, ngày 06/12/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (giai đoạn từ 2013 đến nay), qua đó cho thấy Đảng ủy MobiFone đã chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Đồng chí Lê Văn Châu cũng giải đáp những nội dung kiến nghị, đề xuất của Đảng ủy MobiFone về các nội dung như: việc xây dựng Nghị quyết chuyên đề; việc triển khai công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở hằng năm tại các tổ chức đảng trực thuộc; công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát của Đảng; công tác thẩm tra, xác minh bảo vệ chính trị nội bộ đối với cán bộ thuộc diện quy hoạch, bổ nhiệm, …

Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, bên cạnh việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, đồng chí Lê Văn Châu đề nghị Đảng ủy MobiFone cần đặc biệt quan tâm lãnh đạo việc thực hiện đổi mới sáng tạo công tác tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW để có nhiều gương điển hình tốt; kịp thời bổ sung cấp ủy Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, kiện toàn các chức danh còn khuyết trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và lãnh đạo các Ban hợp nhất; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung công tác chính trị tư tưởng về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19 vào nội dung sinh hoạt chi bộ. Lãnh đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị về SXKD trong tình hình dịch bệnh Covid 19 có nhiều diễn biến phức tạp…

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty khẳng định, MobiFone quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2021 để đảm bảo đời sống cho CBCNV. Đồng thời, thay mặt Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng gửi lời cảm ơn đồng chí Lê Văn Châu, các đồng chí đại diện các Ban của Đảng ủy Khối trong điều kiện Covid-19 nhưng đã quan tâm, dành thời gian tham dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của BCH Đảng bộ TCT Viễn thông MobiFone.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với nhiều vấn đề được đặt ra, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty khóa II (mở rộng) đã kết thúc với nhiều nhiệm vụ và thách thức đặt ra cho các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên của MobiFone. Đây sẽ là tiền đề để các Đảng bộ, Chi bộ tiếp tục động viên, chỉ đạo đơn vị mình nỗ lực, cố gắng hơn nữa để hoàn thành những chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra./.

P.V

.
.
.
.