.
.

MobiFone các khu vực phía Nam triển khai ứng phó với dịch Covid 19 bùng phát

Thứ Ba, 20/07/2021|15:39

Dịch Covid-19 trên cả nước đang có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt có chiều hướng lan rộng tại TP.HCM và các khu vực phía Nam khi ghi nhận cả nghìn ca mỗi ngày. Trước tình hình đó, nhiệm vụ đảm bảo an toàn tối đa cho CBCNV, duy trì hoạt động của mạng lưới nhằm phục vụ khách hàng, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh là yêu cầu cấp bách đối với Tổng Công ty Viễn thông MobiFone nói chung, các đơn vị MobiFone khu vực phía Nam nói riêng.

Các đơn vị MobiFone khu vực phía Nam đã chủ động, kịp thời có các phương án ứng phó với tình hình mới để chủ động, sẵn sàng trong mọi tình huống.
Các đơn vị MobiFone khu vực phía Nam đã chủ động, kịp thời có các phương án ứng phó với tình hình mới để chủ động, sẵn sàng trong mọi tình huống.

Được sự chỉ đạo xuyên suốt, liên tục, kịp thời của lãnh đạo Tổng công ty và Ban chỉ đạo Phòng, chống Covid 19 của Tổng công ty, các đơn vị MobiFone khu vực phía Nam, cụ thể là Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Nam, Công ty Dịch vụ Viễn thông MobiFone Khu vực 8 và Công ty Dịch vụ Viễn thông MobiFone Khu vực 2 đã ngay lập tức có các phương án ứng phó với tình hình mới để chủ động, sẵn sàng trong mọi tình huống.ị MobiFone khu vực phía Nam nói riêng.

Kích hoạt kịch bản 5 ngay khi Chỉ thị 16 có hiệu lực

Để đảm bảo duy trì hoạt động của mạng lưới nhằm phục vụ khách hàng ngay cả trong giai đoạn dịch Covid-19 đang bùng phát, an toàn tối đa cho nguồn nhân lực ứng cứu thông tin mạng lưới, Trung tâm Mạng lưới miền Nam (MLMN) đã triển khai phương án phòng chống dịch Covid 19 (công văn số 1274/TT.MLMN ngày 26/03/2020, về phương án phòng chống dịch Covid 19), gồm 5 kịch bản:

+ Kịch bản 1: Khi phát hiện nhân sự thuộc diện F0-F5.

+ Kịch bản 2: Khu vực địa bàn có Site cấp 2, 3 bị cách ly.

+ Kịch bản 3: Khu vực địa bàn có Site cấp 1 bị cách ly.

+ Kịch bản 4: Trường hợp văn phòng Tổ/nhóm bị cách ly.

+ Kịch bản 5: Tình hình dịch bệnh diễn biến theo chiều hướng xấu, hạn chế đi lại trên diện rộng, phần lớn các CBCNV của đơn vị phải cách ly, tự cách ly, phải làm việc tại nhà.

Trung tâm đã chuẩn bị triển khai khi các kịch bản xảy ra: Triển khai công cụ, kho vật tư dự phòng ứng cứu thông tin, tổ chức nhân sự triển khai.

Ngay khi Chỉ thị 16 chính thức được áp dụng từ 0h ngày 9/7, Trung tâm mạng lưới miền Nam đã kích hoạt kịch bản 5 trong phương án của Trung tâm. Theo đó, về phương án làm việc, Trung tâm sẽ tiếp tục làm việc theo phương án 50/50 đối với các đối tượng cán bộ phận kỹ thuật ứng cứu thông tin theo các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Tổng công ty và của Trung tâm. Đối với khối văn phòng, Trung tâm phân nhóm làm việc tại cơ quan và làm việc online, số lượng làm việc tại công sở không quá 1/3 tổng số lao động để duy trì nhiệm vụ của đơn vị.

Đối với bộ phận vận hành khai thác và ứng cứu thông tin thì thực hiện theo nguyên tắc nhân viên làm việc không cần trực tiếp trên thiết bị toàn thời gian thì thực hiện phương án online từ xa. Các nhu cầu công việc khác phải onsite do yêu cầu từ Trưởng đơn vị. Ngoài ra, Trung tâm cũng sẵn sàng về công tác hậu cần để các CBCNV an tâm công tác trong thời gian dịch bệnh.

Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp tình hình mới

Ngay sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM về thực giãn cách xã hội toàn thành phố 15 ngày theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 9/7 để phòng chống Covid-19, Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 2 đã kịp thời xây dựng ngay kế hoạch ứng phó. Theo đó, cùng với các phương án nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho CBCNV như phối hợp cơ quan chức năng để mở rộng đối tượng tiêm vắc xin Covid-19 trong thời gian sớm nhất; duy trì thực hiện 5K,... Công ty 2 cũng đưa ra các phương án để tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình mới.

Theo đó, Công ty 2 chuẩn bị và cung ứng đầy đủ hàng hóa cho kênh phân phối, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp khan hiếm SIM, thẻ. Duy trì hoạt động 24/24 đối với các lực lượng trực ca kỹ thuật, ứng cứu thông tin, PCCN, bảo vệ, vận hành kỹ thuật và vệ sinh tòa nhà. Thực hiện phương án chia nhóm làm việc 50/50 với thời gian 1 tuần/nhóm làm việc.

Đồng thời, Công ty 2 cũng duy trì hoạt động số lượng cửa hàng hợp lý bảo đảm phục vụ khách hàng trong bối cảnh giãn cách xã hội. Phân chia giao dịch viên (GDV) theo nhóm làm việc 50/50 với thời gian 1 tuần/nhóm làm việc. Tăng cường các giải pháp phục vụ, chăm sóc khách hàng online, on-phone. Cùng với đó, Công ty 2 cũng có phương án rõ ràng, chi tiết về việc đóng mở cửa hàng trong thời gian giãn cách để các chi nhánh, cửa hàng chủ động trong việc sắp xếp thời gian, bố trí nhân sự và có các phương án dự phòng ngay cả khi phát sinh tình huống xuất hiện F0, F1.

Về cơ bản, Công ty 2 nói riêng và các đơn vị trực thuộc MobiFone trong miền Nam nói chung đều tuân thủ các yêu cầu giãn cách theo Chỉ thị 16 của thành phố, tổ chức làm việc online và chỉ đến cơ quan trong trường hợp cần thiết. Trưởng các đơn vị có nhiệm vụ lập danh sách, báo cáo BCĐ các cá nhân làm việc tại văn phòng, làm việc online, cũng như các CBCNV làm việc theo phương án 50/50; đồng thời thực hiện các giải pháp kiểm soát, bảo đảm chất lượng công việc. Phòng Tổng hợp, Tổ chức hành chính các đơn vị cũng cần cung cấp đầy đủ giấy xác nhận “doanh nghiệp dịch vụ viễn thông” phục vụ việc đi lại, di chuyển trong thời gian giãn cách thành phố cho ô tô và CBCNV làm công tác ứng cứu thông tin, duy trì dịch vụ viễn thông… Chuẩn bị đồ bảo hộ y tế, cơ số vừa đủ lương thực phẩm, và dự phòng phương án phương án làm việc, sinh hoạt tại chỗ cho lực lượng nòng cốt nếu có yêu cầu phát sinh.

Sẵn sàng các phương án bố trí nhân sự phù hợp

Đặc thù về nhân sự của Công ty dịch vụ MobiFone Khu vực 8 là bao gồm các CBCNV thường trú tại Biên Hòa - Đồng Nai và các CBCNV tại TP.HCM hàng ngày di chuyển qua Bình Dương đến Đồng Nai để làm việc. Xuất phát từ tình hình thực tế đó nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Công ty 8 đã xây dựng phương án bố trí nhân sự làm việc cho từng đối tượng cụ thể. Theo đó, đối với các CBCNV thường trú tại TP.HCM, Công ty 8 đã bố trí 25% CBCNV bao gồm Ban Giám đốc, Trưởng, Phó các đơn vị thuộc khối Văn phòng và các chuyên viên phụ trách các mảng công tác trọng yếu thực hiện lưu trú tại Biên Hòa. Các CBCNV còn lại sẽ thực hiện làm việc trực tuyến tại nhà cho đến khi có các hướng dẫn mới của chính quyền địa phương về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đối với các CBCNV thường trú tại Biên Hòa - Đồng Nai, Công ty 8 yêu cầu chia nhóm làm việc, bố trí tối thiểu 50% số lao động làm việc tại văn phòng và tối đa 50% làm việc trực tuyến tại nhà, giảm thời gian mở cửa hàng MobiFone tại các khu vực có nguy cơ cao. Trước đó, Công ty 8 cũng đã triển khai các công tác phòng chống dịch bệnh, như tiêm vắc xin cho các CBCNV, xét nghiệm tầm soát sàng lọc Covid-19 cho toàn bộ người lao động làm việc tại tòa nhà; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 tại địa bàn và nơi làm việc; tuân thủ quy định 5K về phòng chống dịch bệnh.

Có thể nói, các phương án đối phó của Trung tâm MLMN, Công ty 2 và Công ty 8 đã thể hiện sự chỉ đạo sát sao, liên tục và kịp thời của lãnh đạo Tổng công ty và lãnh đạo các đơn vị nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho CBCNV và duy trì ổn định SXKD trong bối cảnh dịch bệnh. Tin tưởng rằng, sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, liên tục của lãnh đạo các đơn vị, cùng tinh thần, ý chí nỗ lực, cống hiến vì mục tiêu chung của tập thể CBCNV các đơn vị MobiFone trên cả nước, Tổng công ty sẽ thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ CBCNV, vừa phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.

P.V

.
.
.
.