.
.

Vinafood 1 cần cân đối nguồn vốn, nâng cao hiệu quả kinh doanh

Thứ Hai, 13/06/2022|22:54

Tại cuộc làm việc của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) với Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1) vừa qua, Phó Chủ tịch CMSC Đỗ Hữu Huy đề nghị trong giai đoạn 2021-2025, Tổng công ty cần rà soát kỹ về chi phí quản lý doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm sử dụng nguồn vốn hợp lý nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Đỗ Hữu Huy chủ trì cuộc làm việc.
Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Đỗ Hữu Huy chủ trì cuộc làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Xuân Quế, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Vinafood1 cho biết, về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh của Tổng công ty giai đoạn 2016-2020, chỉ tiêu lợi nhuận vượt kế hoạch cả về giá trị tuyệt đối và tốc độ tăng trưởng. 

Cụ thể, tổng doanh thu, thu nhập đạt 48.733 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 1.640 tỷ đồng, tương đương 127% kế hoạch. Đối với Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con, tổng giá trị doanh thu thực hiện trong 5 năm 2016-2020 đạt 90.813 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con vượt kế hoạch cả về tốc độ tăng trưởng (đạt 6,29% so với chỉ tiêu kế hoạch với 5,36%) và giá trị tuyệt đối (1.728 tỷ đồng/1.313 tỷ đồng kế hoạch, tương đương mức tăng 131,6%).

Liên quan đến các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh 5 năm giai đoạn 2021-2025, Vinafood 1 đặt mục tiêu cụ thể là tổng doanh thu, thu nhập năm 2025 đạt 15.570 tỷ đồng, so với kế hoạch năm 2021 tăng trưởng bình quân đạt 1%/năm. Trong đó, công ty mẹ đạt doanh thu 9.046 tỷ đồng vào năm 2025, tăng trưởng bình quân đạt 2%/năm. 

Hướng tới đạt các chỉ tiêu đề ra, Tổng công ty xây dựng các giải pháp cũng như kế hoạch, lộ trình và phương hướng thực hiện các nhóm giải pháp như: Mở rộng thị trường xuất khẩu sang các quốc gia có tiềm năng, giảm phụ thuộc vào các thị trường vốn có; ứng dụng công nghệ sản xuất và chế biến; tái cơ cấu doanh nghiệp cũng như các đơn vị kinh doanh không hiệu quả; thực hiện liên kết phát triển vùng nguyên liệu.

Cơ bản thống nhất với kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển 5 năm 2021-2025 do Tổng công ty báo cáo, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Đỗ Hữu Huy yêu cầu Vinafood 1 rà soát kỹ thêm về chi phí quản lý doanh nghiệp, trong đó chi phí tiền lương phải đảm bảo theo nguyên tắc tốc độ tăng tiền lương không cao hơn tốc độ tăng năng suất lao động. Đồng thời, Vinafood 1 cần rà soát, cân đối nguồn vốn phục vụ cho hoạt động đầu tư, nguồn vốn tự có và vốn vay giai đoạn 2021 - 2025, đảm bảo sử dụng nguồn vốn hợp lý nhằm nâng cao hơn hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cũng giao nhiệm vụ cho Vinafood 1 xây dựng các giải pháp về tìm kiếm thị trường, xúc tiến thương mại và chú trọng công tác chuyển đổi số, sớm ứng dụng công nghệ cao trong quản trị doanh nghiệp để góp phần cắt giảm chi phí điều hành và quản trị.

Theo chinhphu.vn

.
.
.
.