.
.

Đảng uỷ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lãnh đạo, chỉ đạo thích ứng an toàn, linh hoạt, phù hợp với tình hình mới

Thứ Sáu, 16/12/2022|22:13

Ngày 16/12, tại Hà Nội, Đảng uỷ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, có đại diện lãnh đạo Uỷ Ban Kiểm tra Trung ương; lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương. 

Về phía Đảng uỷ VNPT có các đồng chí: Tô Dũng Thái, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV; Hoàng Đức Sơn, Phó Bí thư Đảng uỷ cùng các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Sơn, Phó Bí thư Đảng uỷ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cho biết: Năm 2022, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (Đảng ủy Khối), năm 2022 với mục tiêu: “Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của các cấp ủy trong thực hiện Nghị quyết của Đảng, triển khai chuyển đổi số và cơ cấu lại Tập đoàn giai đoạn 2021-2025”, ngay từ đầu năm Đảng ủy Tập đoàn và các cấp ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời xây dựng, ban hành và triển khai Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch công tác năm; linh hoạt thích ứng vận dụng các nghị quyết của cấp ủy cấp trên thành Nghị quyết, Chương trình hành động, phù hợp với tình hình, đặc điểm của đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao nhất; chủ động rà soát sửa đổi, bổ sung nhiều quy định, quy chế để tổ chức thực hiện. Chú trọng tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, đặc biệt là dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối. 

Công tác học tập quán triệt, sơ kết, tổng kết các các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Trung ương, Đảng ủy Khối được thực hiện nghiêm túc, bài bản, thường xuyên, có trao đổi, thảo luận, đưa nội dung học tập, quán triệt nghị quyết vào trong các kỳ sinh hoạt chuyên đề của tổ chức đảng, sinh hoạt của đơn vị, có kiểm tra, giám sát của cơ quan cấp trên. Công tác rà soát, công tác quy hoạch; bổ sung, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ các cấp được thực hiện tốt; quy trình công tác cán bộ ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, công khai, minh bạch. Công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm thực hiện có hiệu quả hơn; phân công, phân nhiệm từng ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành chịu trách nhiệm giám sát từng đảng bộ, chi bộ trực thuộc, định kỳ báo cáo giám sát kết quả thực hiện; chú trọng kiểm tra, giám sát khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra, giám sát chuyên đề; tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư theo quy định của Đảng. Công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tiếp tục được quan tâm đã tạo sự đoàn kết thống nhất trong cán bộ công nhân viên người lao động trong toàn Tập đoàn, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong giám sát và phản biện, góp ý xây dựng Đảng và xây dựng Tập đoàn.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Trong xu hướng phục hồi ngày càng tích cực của nền kinh tế nước nhà. Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo thích ứng an toàn, linh hoạt, phù hợp với tình hình mới và bước đầu đã đạt được kết quả đáng khích lệ, lợi nhuận Công ty mẹ đạt 5.035 tỷ đồng bằng 105,5% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước: 5.228 tỷ đồng, bằng 103,5% kế hoạch; đảm bảo 100% việc làm và thu nhập ổn định ở mức khá cho người lao động trong mặt bằng chung các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước. Đồng thời đã phát huy vai trò, trách nhiệm tiên phong của doanh nghiệp Nhà nước trong việc tích cực tham gia hỗ trợ an sinh, xã hội, phòng, chống dịch bệnh, thiên tai và hỗ trợ thiết thực đối với người lao động, đồng bào gặp hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, thiên tai.

Thực hiện Quyết định số 360/QĐ-TTg, ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2021-2025” và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn đã hoàn thiện Đề án cơ cấu lại Tập đoàn giai đoạn 2021-2025 và báo cáo Ủy ban Quản lý vốn (ngày 18/8/2022, Ủy Ban đã có văn bản xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan). Hiện tại, Tập đoàn đang chờ ý kiến của các Bộ, ngành, Ủy ban Quản lý vốn để giải trình và hoàn thiện Đề án cơ cấu lại Tập đoàn giai đoạn 2021-2025.

Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” năm 2022 cho đồng chí Tô Dũng Thái, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” năm 2022 cho đồng chí Tô Dũng Thái, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ghi nhận những kết quả mà Đảng uỷ VNPT đã đạt được trong năm qua. Đồng chí cho rằng: Đảng uỷ VNPT đã tập trung lãnh đạo tăng cường, đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm nhiều hơn đến các mặt công tác xây dựng Đảng, khẳng định được vai trò hạt nhân chính trị và vai trò của Đảng trong lãnh đạo của Đảng uỷ Tập đoàn đối với doanh nghiệp. Đảng uỷ VNPT đã kết nạp 205 đảng viên mới, đạt 205% kế hoạch năm 2022; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra,… có được kết quả này là nhờ sự đoàn kết, nhất trí trong hành động, vì mục tiêu tăng trưởng doanh thu, đột phá công nghệ, khẳng định vai trò chủ lực, dẫn dắt của Tập đoàn trong Chuyển đổi số tại Việt Nam.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong năm tới, đồng chí Nguyễn Long Hải yêu cầu Đảng bộ VNPT tiếp tục chú trọng công tác triển khai các nghị quyết, quy định của Trung ương, của Đảng uỷ Khối cũng như của Đảng uỷ VNPT đến các cấp cơ sở trong toàn Đảng bộ; cập nhật, cụ thể hoá các quy định, quy chế kịp thời để làm căn cứ trong việc triển khai thực hiện, đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức, cán bộ. Chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, quy trình, quy chế để triển khai Quy định 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng uỷ cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước thay thế Quy định 69-QĐ/TW; rà soát, hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc để triển khai mô hình sao cho phù hợp giữa lãnh đạo cấp uỷ với các ban chuyên môn, thực hiện tốt công tác xây dựng đảng và vận hành bộ máy hiệu quả. Triển khai mô hình điều hành kinh doanh mới ngay sau khi Đề án cơ cấu lại được phê duyệt, bảo đảm cho chiến lược chuyển đổi số của Tập đoàn VNPT thành công.

Nhân dịp này, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” năm 2022 cho đồng chí Tô Dũng Thái, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

P.V

.
.
.
.