.
.

Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng Đảng bộ MobiFone lần thứ 11

Thứ Hai, 23/01/2023|00:47

Vừa qua, Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty lần thứ 11 (mở rộng) với nội dung triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

Tham dự Hội nghị, về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối. 

Về phía Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone, có đồng chí Nguyễn Hồng Hiển - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, thành viên HĐTV, Ban Tổng giám đốc, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Tổng công ty, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên và lãnh đạo, chuyên viên tham mưu công tác Đảng của Đảng ủy Tổng công ty.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Hiển cho biết, năm 2022, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Đảng ủy Khối; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo Đảng bộ và Tổng công ty hoàn thành tốt các mặt công tác xây dựng Đảng cũng như triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và đạt được những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng và công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh.

Chia sẻ tại Hội nghị về những khó khăn thách thức, các nội dung quan trọng sẽ triển khai trong năm 2023, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty đề nghị hội nghị thẳng thắn trao đổi, nhìn vào thực chất vấn đề tồn tại để tìm giải pháp, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Tổng công ty.

đồng chí Nguyễn Hồng Hiển - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV MobiFone phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Hồng Hiển - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV MobiFone phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2022, đồng chí Tô Mạnh Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty cho biết, Đảng ủy Tổng công ty và các cấp ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời xây dựng và ban hành Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình công tác bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối và tình hình thực tế của Đảng bộ Tổng công ty và các tổ chức Đảng trực thuộc. 

Các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Tổng công ty vừa tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng vừa đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh; tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2022 của Đảng ủy Khối về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên tiên phong gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo Kế hoạch số 51-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối gắn với việc thực hiện các Quy định, các Kết luận của Hội nghị TW4, khóa XIII của Đảng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai sát với tình hình thực tế của Đảng bộ Tổng công ty... 

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Đảng bộ Tổng công ty, đồng chí Tô Mạnh Cường khẳng định, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 và triển khai Chiến lược phát triển Tổng công ty giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045; Kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025; Đề án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2021-2025. 

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Đảng ủy Tổng công ty sẽ tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2022 của Chính phủ về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong phát triển kinh tế - xã hội. Lãnh đạo thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất Kế hoạch SXKD - ĐTPT năm 2023. Xây dựng phương án, kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển Tổng Công ty giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển 5 năm và chỉ đạo tổ chức thực hiện. 

Đảng ủy Tổng công ty chỉ đạo Hội đồng thành viên, Tống Giám đốc ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề, các chương trình triển khai Chiến lược phát triển Tổng công ty. Lãnh đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập MobiFone (16/4/1993 - 16/4/2023).

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh nâng cấp hạ tầng viễn thông CNTT, hoàn thành các nền tảng chuyển đổi số quốc gia và thực hiện chuyển đổi số trong nội bộ và cân đối nguồn lực để tập trung các giải pháp phát triển mạng, tối ưu hóa, tiếp tục triển khai các giải pháp hiện đại hóa mạng lưới như nâng cấp mạng lõi, truyền dẫn, vô tuyến sẵn sàng cho triển khai 5G và sẵn sàng hạ tầng viễn thông đáp ứng nhu cầu kinh doanh...

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Chiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty, thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty đã báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, phương hướng nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Tổng công ty.

Theo đó, năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT Đảng ủy Khối, công tác kiểm tra, giám sát đã được các Đảng ủy và UBKT các cấp triển khai đạt được những kết quả tích cực trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đóng góp quan trọng vào việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Tổng công ty.

Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành kế hoạch và có mục tiêu chỉ tiêu cụ thể về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. UBKT Đảng ủy Tổng công ty đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy Công ty trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ cấp ủy giao, đặc biệt là hoàn thành khối lượng lớn các báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của Đảng ủy Khối. Các trường hợp đảng viên bị phạm đã được cấp ủy, UBKT xem xét xử lý kỷ luật nghiêm minh; đảng viên chấp hành nghiêm quyết định kỷ luật, không có khiếu nại.

Đảng ủy Tổng công ty MobiFone đã trao thưởng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các Quy định của Trung ương và nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng.
Đại diện lãnh đạo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Tổng công ty MobiFone tặng hoa, trao thưởng cho thí sinh đạt giải cao tại Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các Quy định của Trung ương và nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Nguyễn Đình Chiến chỉ ra 6 nhiệm vụ chính sẽ triển khai. Cụ thể, Đảng ủy Tổng công ty sẽ tiếp tục quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương, đảng ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục thực hiện hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu Kế hoạch số 1583-KH/ĐUTCT ngày 19/04/2022 của Đảng ủy Tổng công ty về việc Thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ Khối "Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương". 

Đồng thời, tham gia các tập huấn công tác Đảng về công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch của UBKT Đảng ủy Khối DNTW... UBKT Đảng ủy Tổng công ty tiếp tục tham mưu đảng ủy xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp giữa UBKT với các ban, đơn vị chuyên môn trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng.

Mặt khác, UBKT Đảng ủy Tổng công ty và các đảng ủy cơ sở chủ động tham mưu giúp đảng ủy kiện toàn ủy ban kiểm tra cơ sở đủ số lượng khi có sự thay đổi, đảm bảo chất lượng, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; các chi bộ cơ sở, chi bộ đảng trực thuộc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc nhiệm vụ đảng viên thực hiện nghị quyết chi bộ, nhiệm vụ chi bộ phân công, chấp hành những điều đảng viên không được làm...

Đồng chí Nguyễn Quang Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tổng công ty đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Thường vụ Đảng ủy giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy đã thực hiện được 20 nội dung cụ thể gồm: Tổ chức phổ biến, quán triệt tới các chi bộ và đảng viên các văn bản của cấp trên ban hành; tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp và trực tuyến; tổ chức 04 hội nghị Ban Thường vụ, ban hành Kết luận Hội nghị đến các đảng bộ, chi bộ, chỉ đạo Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty triển khai các nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, SXKD,... Kết thúc báo cáo, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ công tác năm 2023 của Đảng bộ Tổng công ty và thông qua Chương trình công tác năm 2023 của BCH Đảng bộ Tổng công ty.

Cũng trong chương trình Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Bùi Sơn Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày báo cáo tóm tắt tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, Nghị quyết số 28-NQ/TW, Nghị quyết số 29-NQ/TW và Kết luận số 45-KL/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Nhân dịp này, Đảng ủy Tổng công ty MobiFone đã trao thưởng cho các thí sinh đạt giải cao tại Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các Quy định của Trung ương và nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW biểu dương những nỗ lực, cố gắng của toàn bộ Đảng viên của Đảng bộ MobiFone. Theo đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, năm 2022, đóng góp vào thành công chung của Đảng ủy Khối DNTW, Đảng ủy Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, tiếp tục khẳng định được vị trí, vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng tại doanh nghiệp nhà nước. Đảng ủy Tổng công ty luôn quan tâm và tăng cường chỉ đạo, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ, thực hiện rất tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. MobiFone cũng là đơn vị đầu tiên và duy nhất trong Khối DNTW tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các quy định của Trung ương và nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy Khối đánh giá đây là điểm sáng của MobiFone và là mô hình có thể nhân rộng trong Đảng bộ Khối.

Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu đề nghị năm 2023 Đảng bộ MobiFone sẽ nỗ lực, quyết tâm để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trong báo cáo tổng kết năm 2022 và nhấn mạnh các nhiệm vụ công tác năm 2023.

Kiên trì thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 khóa XII, Khóa XIII về xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Qua Hội nghị này đã xác định được mục tiêu và nhiệm vụ cũng như thách thức đặt ra cho các cấp ủy Đảng và cán bộ, Đảng viên của MobiFone. Đây sẽ là tiền đề để các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc trong toàn Đảng bộ Tổng công ty tiếp tục động viên, chỉ đạo đơn vị mình đổi mới, nỗ lực trong thời gian tới để hoàn thành những chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra./.

P.V

 
.
.
.
.