.
.

Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sơ kết quý I/2023 và công bố các ban tham mưu, giúp việc của Đảng uỷ Tập đoàn

Thứ Hai, 03/04/2023|10:08

Ngày 30/3/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn (mở rộng), công bố quyết định thành lập các Ban tham mưu, giúp việc và sơ kết công tác quý I/2023. 

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các vụ, ban của Ban Đảng Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn VNPT, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tập đoàn; Chủ tịch Công đoàn VNPT, Bí thư Đoàn Thanh niên; Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn; các cán bộ làm công tác tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy Tập đoàn.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tô Dũng Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn cho biết, trong 3 tháng đầu năm, Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và hỗ trợ kịp thời của các Ban Đảng Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Cán sự Đảng Uỷ Ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên VNPT. Đây là tiền đề quan trọng để Đảng ủy Tập đoàn đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ Chính trị triển khai đúng tiến độ các chương trình đã đề ra. 

đồng chí Tô Dũng Thái,
Đồng chí Tô Dũng Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT phát biểu tại Hội nghị.

Theo báo cáo kết quả công tác quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2023 của Đảng ủy Tập đoàn được Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Hoàng Đức Sơn trình bày tại Hội nghị, trong 3 tháng đầu năm, Đảng ủy Tập đoàn cùng các cấp ủy trực thuộc, các đoàn thể chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tập đoàn đã tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết công tác năm 2023 với quyết tâm cao và bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trong lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị. Đảng ủy Tập đoàn đã chủ động xây dựng, ban hành 04 Nghị quyết, 06 Chương trình, 05 Kế hoạch, 18 Quyết định và nhiều văn bản chỉ đạo cụ thể hóa các nội dung Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ ngành và Đảng ủy Khối trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn. Tình hình sản xuất kinh doanh 3 tháng đầu năm bước đầu đã đạt được kết quả đáng khích lệ, như: Doanh thu tăng 4,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận tăng 1,3% so với cùng kỳ, việc làm, thu nhập người lao động được đảm bảo. Công tác giám sát triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, công tác quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, công tác an sinh xã hội được chú trọng, quan tâm đảm bảo việc làm và ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. 

Nhiệm vụ công tác trong quý II, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã nêu trong kế hoạch về công tác xây dựng đảng; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với lợi nhuận hợp nhất Tập đoàn đạt 1.620 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ đạt 1.242 tỷ đồng; doanh thu hợp nhất Tập đoàn đạt 13.434 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ đạt 9.753 tỷ đồng. Để phấn đấu đạt được mục tiêu đó, Tập đoàn sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo triển khai các giải pháp, chương trình hành động thúc đẩy kinh doanh các dịch vụ cốt lõi, triển khai mô hình điều hành và chương trình hành động giảm hủy thuê bao hữu tuyến, tổ chức kiểm tra giám sát việc triển khai các giải pháp sản xuất kinh doanh năm 2023 tại các đơn vị; tiếp tục phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các Bộ, ngành để hoàn thiện Đề án cơ cấu lại Tập đoàn giai đoạn 2021-2025 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. 

a
Lãnh đạo VNPT trao Quyết định bổ nhiệm cho cán bộ tham mưu giúp việc Đảng uỷ Tập đoàn.

Dịp này, Đảng ủy Tập đoàn đã công bố Quyết định thành lập các ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy Tập đoàn gồm: Ban Tổ chức Đảng ủy Tập đoàn, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn, Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn; đồng thời bổ nhiệm lãnh đạo các ban tham mưu giúp việc Đảng ủy Tập đoàn. Cụ thể, phân công đồng chí Nguyễn Quốc Cường - Uỷ viên Ban Thường vụ, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Nam Long - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Tuyên Giáo; đồng chí Nguyễn Lê Kỳ - Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tập đoàn, Trưởng Ban KTPCTT đảm nhiệm chức vụ Thủ trưởng Cơ quan UBKT Đảng ủy Tập đoàn. Bổ nhiệm đồng chí Hoàng Tiến Hưng, Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đoàn Tập đoàn giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng Phòng Thư ký tổng hợp Văn phòng Tập đoàn giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Minh Nguyệt - Chuyên viên Ban Tuyên giáo - Truyền thông giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tập đoàn, Phó Trưởng Ban Kiểm tra, phòng chống, tham nhũng - Phó Thủ trưởng Cơ quan UBKT; đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tập đoàn, Phó Trưởng Ban KT-TC kiêm nhiệm chức vụ Phó Thủ trưởng Cơ quan UBKT.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Tô Dũng Thái đã chúc mừng các đồng chí được giao nhiệm vụ và mong rằng các đồng chí sẽ nỗ lực hết mình, phát huy tốt vai trò tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đưa Tập đoàn hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. 

Thay mặt các cán bộ chuyên trách công tác Đảng được bổ nhiệm và nhận nhiệm vụ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Tập đoàn Nguyễn Minh Nguyệt xin hứa sẽ nỗ lực phấn đấu hết mình để đáp ứng tốt yêu cầu công việc trên cương vị mới, góp phần thiết thực đổi mới phương thức lãnh đạo nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của cấp ủy từ những việc làm cụ thể./.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

P.V

 

.
.
.
.