.
.

Đảng ủy Tổng công ty Viễn thông MobiFone tập huấn nghiệp vụ công tác Dư luận xã hội

Thứ Tư, 20/09/2023|08:56

Vừa qua, Đảng ủy Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Dư luận xã hội cho đội ngũ cộng tác viên Dư luận xã hội trong Đảng bộ Tổng công ty.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty Viễn thông MobiFone cùng toàn thể cộng tác viên Dư luận xã hội đến từ các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty.

Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, đồng chí Nguyễn Quang Tiến cho biết, trước đây công tác cộng tác viên Dư luận xã hội tại các tổ chức Đảng trực thuộc thường được giao cho cán bộ đầu mối Đảng vụ kiêm nhiệm, Đảng ủy Tổng công ty chưa ban hành Quyết định thành lập đội ngũ công tác cộng tác viên dư luận xã hội. Thực hiện Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 23/10/2022 của Ban Bí thư quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của cấp ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước và Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW, Đảng ủy Tổng công ty đã hoàn thành việc kiện toàn các cơ quan tham mưu, giúp việc. Đồng thời, Đảng ủy Tổng công ty cũng triển khai việc thành lập đội ngũ cộng tác viên Dư luận xã hội để đảm bảo việc thực hiện và tuân thủ đầy đủ các quy định của Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Quang Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty Viễn thông MobiFone phát biểu khai mạc Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Quang Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty Viễn thông MobiFone phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Quang Tiến nhấn mạnh, công tác Dư luận xã hội có ý nghĩa quan trọng đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và là một nội dung quan trọng của công tác tư tưởng của Đảng uỷ Tổng công ty cũng như triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi MobiFone và các đơn vị trực thuộc đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đây là lĩnh vực công tác khó, nhạy cảm, đòi hỏi người cán bộ làm công tác dư luận xã hội phải vững kiến thức, kiên định bản lĩnh chính trị, nhạy bén tư duy, tinh tế trong phản ứng trước các tình huống; phải thấu đáo, khoa học trong thực tiễn xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh, tham mưu cho cấp ủy đồng cấp và Đảng ủy Tổng công ty trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng sát với tình hình thực tế của đơn vị. Buổi tập huấn này có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm bồi dưỡng, cung cấp kiến thức, nghiệp vụ cơ bản về công tác nghiên cứu, nắm bắt, tổng hợp, xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội cho đội ngũ cộng tác viên Dư luận xã hội trong toàn Đảng bộ Tổng công ty.

Tiến sĩ Đỗ Thị Thanh Thủy - Trưởng bộ môn thực hành giáo dục đặc biệt, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Tiến sĩ Đỗ Thị Thanh Thủy - Trưởng bộ môn thực hành giáo dục đặc biệt, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội truyền đạt các nội dung của chuyên đề.

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe Tiến sĩ Đỗ Thị Thanh Thủy - Trưởng bộ môn thực hành giáo dục đặc biệt, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội truyền đạt chuyên đề “Các phương pháp nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội” và chuyên đề “Công tác dư luận xã hội trong tình hình mới”. Tiến sĩ Đỗ Thị Thanh Thủy đã phân tích mục đích của việc nắm bắt dư luận xã hội, nhận diện dư luận xã hội (định tính, định lượng), phân tích dư luận xã hội, xử lý dư luận xã hội (định hướng, tạo sự đồng thuận xã hội); phân tích cụ thể các phương pháp định tính, định lượng trong nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội. Việc nghiên cứu cần bám sát các phương pháp: quan sát, phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm tập trung, tiếp cận thông tin đại chúng, mạng lưới cộng tác viên. Về nghiên cứu định lượng cần nắm rõ cách thức: nghiên cứu phân tích nội dung, phiếu tự điền, điều tra qua thư, điều tra qua điện thoại, điều tra qua thư điện tử. Trong điều tra thăm dò dư luận xã hội cần thực hiện quy trình bảo đảm khoa học: xác định mục đích đối tượng điều tra thăm dò dư luận xã hội, xây dựng phiếu điều tra thăm dò dư luận xã hội, chọn mẫu thăm dò điều tra dư luận xã hội, những sai số giới hạn, số lượng cần thiết của một mẫu phiếu, triển khai tổ chức thực địa, xử lý phiếu điều tra thăm dò dư luận xã hội; những vấn đề cần lưu ý khi tiến hành thiết kế phiếu điều tra, thăm dò dư luận xã hội,… Cách phân tích kết quả điều tra thăm dò dư luận xã hội, viết báo cáo điều tra thăm dò dư luận xã hội,…

H.X

.
.
.
.