.
.

Hội nghị người lao động Công ty Mẹ - Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam năm 2024

Thứ Năm, 11/07/2024|09:34

Vừa qua, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức Hội nghị người lao động Công ty mẹ - Tập đoàn năm 2024 tại Quảng Nam, nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được bàn, được tham gia ý kiến, được quyết định, được kiểm tra, giám sát những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động.

Dự hội nghị có đồng chí Tô Dũng Thái - Bí thư Đảng Uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Huỳnh Quang Liêm - Tổng Giám đốc Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn VNPT và lãnh đạo các ban, đơn vị, công ty, chi nhánh trực thuộc VNPT; 157 đại biểu chính thức được bầu từ các đơn vị đại diện cho hơn 21.000 lao động của các đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ - Tập đoàn.

Hội nghị đã thông qua các chương trình, báo cáo của Người sử dụng lao động, báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn VNPT, báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng thành viên; sự chỉ đạo, điều hành của Ban Tổng giám đốc, sự đồng hành của Công đoàn VNPT cũng như nỗ lực của toàn thể người lao động, Tập đoàn VNPT thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu Tập đoàn và Phương án cơ cấu lại Tập đoàn VNPT giai đoạn 2018-2020. Tập đoàn VNPT đã có sự thay đổi toàn diện về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, cơ chế điều hành và đã đạt được các thành tựu quan trọng.

d
Đồng chí Tô Dũng Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thời gian vừa qua, hoạt động của Ban TTND Công ty mẹ - Tập đoàn đã đạt được nhiều kết quả tích cực, vận dụng sáng tạo phương thức hoạt động trên cơ sở nguyên tắc theo quy định của pháp luật đã hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm kỳ đã đề ra, được các đơn vị đánh giá cao, qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân chủ cơ sở, nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn, Công đoàn VNPT.

Hội nghị đã bầu ra Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2024 - 2026 gồm 9 đồng chí là người đang làm việc trong Tập đoàn, có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ; có hiểu biết về chính sách, pháp luật và tự nguyện tham gia Ban Thanh tra nhân dân; không đồng thời là người đại diện có thẩm quyền, thành viên ban lãnh đạo, điều hành, kế toán trưởng của Tập đoàn. Theo đó, đồng chí Sần Thị Bình, Phó Chủ tịch Công đoàn VNPT được bầu làm Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân Công ty mẹ - Tập đoàn BCVTVN nhiệm kỳ 2024 - 2026.

Ký kết Thỏa ước lao động tập thể
Ký kết Thỏa ước lao động tập thể.

Tại Hội nghị Công ty mẹ Tập đoàn và Công đoàn VNPT đại diện cho người lao động đã ký kết Thỏa ước lao động tập thể để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động trong quan hệ lao động, trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, công bằng và tôn trọng lẫn nhau; Hướng đến mục tiêu vì hạnh phúc người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, cùng nhau hợp tác vì sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

Tại Hội nghị, Công đoàn VNPT đã giải đáp các đề xuất, kiến nghị của người lao động, định hướng cơ chế chính sách đối với người lao động.

Hội nghị Người lao động Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam năm 2024 thể hiện sự quyết tâm và đồng lòng, đoàn kết của toàn thể CBCNV, Người Lao động trong việc hướng tới những mục tiêu lớn, góp phần vào sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

 

Dương Việt

.
.
.
.