.
.
Hội nghị BCH Đảng bộ NHCSXH TW lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Vừa qua, tại Hà Nội, Đảng ủy Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương (NHCSXH TW) đã tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
.
NHCSXH: Tổng dư nợ tín dụng chính sách đến cuối quý I đạt 194.187 tỷ đồng
Ngay từ những ngày đầu năm 2019, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã chủ động bám sát Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của ngành Ngân hàng để tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, tiếp tục góp phần quan trọng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.
.
Năm 2019, Thủ tướng giao kế hoạch vốn tín dụng chính sách xã hội là 8%
Ngày 28/2/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 239/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2019 cho NHCSXH.
.
Hộ cận nghèo, mới thoát nghèo, hộ vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi được vay tối đa 100 triệu đồng
Ngay sau khi Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) ký Quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 22/2/2019 về việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, Tổng Giám đốc NHCSXH đã ban hành văn bản hướng dẫn về việc thực hiện nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc Tết Ngân hàng Chính sách xã hội
Trong không khí cả nước sôi nổi ra quân thi đua lao động sản xuất trong ngày làm việc đầu tiên của Xuân mới Kỷ Hợi 2019, sáng 11/2/2019 (tức Mồng 7 Tết), tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến chúc Tết và làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).
.
Khung lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội
Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sữa chữa nhà để ở theo quy định của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội trong trung hạn giai đoạn 2019 - 2020.
.
Tín dụng chính sách - công cụ hỗ trợ trực tiếp cho giảm nghèo
Giảm nghèo bền vững là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm mục đích cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo, xây dựng nông thôn có hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp,... góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa nông thôn và thành thị.
.
Kết quả thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2018
Trong giai đoạn 2016 - 2018, vốn tín dụng chính sách xã hội trong khu vực đã góp phần giúp hộ dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và thoát nghèo, trong đó có trên 236 nghìn hộ thoát nghèo, thu hút và tạo việc làm cho gần 123 nghìn lao động (trên 2 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài); giúp trên 32 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn là con em hộ dân tộc thiểu số được vay vốn học tập; xây dựng hơn 784 nghìn công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng hơn 19 nghìn căn nhà ở...
.
Tăng mức tín dụng cho công trình nước sạch nông thôn lên 10 triệu đồng/hộ/công trình
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1205/QĐ-TTg điều chỉnh mức vốn cho vay được quy định tại Điều 1, Quyết định số 18/2014/QĐ-TTg, ngày 3/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg, ngày 16/4/2004 về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, với mức vốn cho vay đối với mỗi loại công trình tối đa là 10 triệu đồng/hộ thay vì 6 triệu đồng/hộ như quy định cũ.
.
Giải pháp thúc đẩy thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng đối với đồng bào DTTS
Đến quý I/2018, các chương trình cho vay dành riêng cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đạt doanh số cho vay 3.094 tỷ đồng; doanh số thu nợ đạt 942 tỷ đồng; xóa nợ 29 tỷ đồng. Tổng dư nợ đạt 2.122 tỷ đồng, với 201.017 hộ còn dư nợ. Trong đó, nợ quá hạn là 90,2 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 4,2%; nợ khoanh 83 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 3,9%. Nguồn vốn tín dụng phục vụ đồng bào DTTS đã góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước giai đoạn 2005 - 2016 đã giảm từ 22% xuống còn 8,38%, năm 2017 còn 6,8%.
.
.
.
.
.
.