.
.
Hội tụ sức mạnh hệ thống thực thi tín dụng chính sách xã hội
Tín dụng chính sách xã hội 5 năm qua (2015 - 2020) tăng trưởng bình quân 10,1% năm. Hơn thế, những đột phá mới trong cung ứng tín dụng từ tạo việc làm đến cải thiện chất lượng sống được áp dụng tới 100% các đối tượng chính sách, đưa tín dụng chính sách xã hội trở thành một kênh chủ lực góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, giúp các địa phương xây dựng nền tảng kinh tế, phát triển bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
.
Đảng bộ NHCSXH TW: Tiếp tục khẳng định vai trò là định chế tài chính công thực hiện các chính sách xã hội của Chính phủ
Trong 2 ngày (14 - 15/8/2020), tại Hà Nội, Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương (NHCSXH TW) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.
.
Chỉ thị số 40-CT/TW: Tô đậm thêm tính nhân văn của chính sách tín dụng xã hội
5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40-CT/TW), song những kết quả bước đầu triển khai Chỉ thị này minh chứng cho một quyết sách đúng đắn của Đảng, không chỉ trực tiếp giải quyết những vấn đề nội tại trong triển khai tín dụng chính sách xã hội mà còn tạo bước đột phá trong việc kết nối sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng NHCSXH hỗ trợ người nghèo, các đối tượng chính sách xoay chuyển đói nghèo, làm tô đậm thêm tính nhân văn của chính sách tín dụng xã hội riêng có mà Đảng, Nhà nước Việt Nam dành cho người nghèo, để không ai bị bỏ lại phía sau.
.
Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Vừa qua, tại Hà Nội, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc NHCSXH TW chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các điểm cầu tại chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành trên cả nước.
.
Hành trình của niềm tin và sứ mệnh vì người nghèo
Gần 20 năm hình thành và phát triển, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã khẳng định vai trò và sứ mệnh của một mô hình quản lý vốn tín dụng chính sách đặc thù, sáng tạo, duy nhất của Việt Nam huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và cả xã hội tham gia thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững. Hơn thế, thông qua cơ chế hỗ trợ bằng tín dụng từ NHCSXH đã giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận dần với kinh tế thị trường, tăng cường và củng cố lòng tin của người dân với Đảng, Nhà nước.
.
NHCSXH hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn lãi suất 0% để trả lương ngừng việc cho người lao động
Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ, ngày 24/4/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 để thực hiện Nghị quyết số 42, trong đó người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) với lãi suất 0% để trả lương ngừng việc cho người lao động.
.
NHCSXH đồng hành cùng người nghèo trên từng cung đường phát triển
Tháng 3/2020 đánh dấu Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương (NHCSXH) tròn 17 năm đi vào vận hành với vai trò đơn vị ủy thác duy nhất của Chính phủ thực hiện cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội. 17 năm hình thành và phát triển, NHCSXH không chỉ thực hiện tốt trọng trách Đảng, Chính phủ giao phó cho vay đúng, vay đủ, mà hơn cả là sự sâu sát của Ban lãnh đạo NHCSXH cùng hơn 9.000 cán bộ, viên chức, người lao động trong hệ thống đã chủ động kịp thời đưa nguồn vốn vào những đường hướng phát triển kinh tế của địa phương, tạo sinh kế bền vững cho người nghèo.
.
Đảng bộ Trung tâm CNTT tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Chiều 18/2/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Trung tâm CNTT Ngân hàng chính sách xã hội Trung ương (NHCSXH) tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị được chọn làm đại hội điểm cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ NHCSXH.
.
Ngân hàng chính sách xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2020
Vừa qua, tại Hà Nội, Ngân hàng chính sách xã hội Trung ương (NHCSXH) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc NHCSXH chủ trì Hội nghị.
.
Điểm tựa đẩy nhanh tiến trình phát triển bền vững
Có thể nói, năm 2019 là một năm bứt phá của Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) TP.HCM trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 4.502 tỷ đồng, tăng +38,6% so với 31/12/2018. Đặc biệt, từ hiệu ứng thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, trong 5 năm qua, chính quyền thành phố nhận thức được tầm quan trọng của việc ủy thác nguồn vốn ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH gần gấp đôi so với năm 2018, chiếm hơn nửa nguồn vốn tăng thêm của chi nhánh trong năm 2019, góp phần đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, tạo việc làm cho cả khu vực thành thị và nông thôn, đưa kinh tế TP.HCM hướng tới bền vững, hội nhập kinh tế quốc tế.
.
.
.
.
.
.