.
.
VietinBank tăng mạnh tỷ trọng dư nợ bán lẻ
Kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2019 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) ghi nhận thành công chuyển dịch trong kinh doanh, tăng mạnh tỉ trọng bán lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) đồng thời củng cố nguồn vốn huy động bền vững và có chi phí thấp.
.
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị được thành lập vào ngày 26/03/2003, qua hơn 16 năm đi vào hoạt động, với đội hình trẻ năng động, nhiệt huyết, Chi nhánh đã tạo dựng được vị thế vững chắc trên địa bàn. Mặc dù vậy, so với hệ thống VietinBank thì chi nhánh vẫn còn phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa.
.
Thanh toán không tiền mặt không chỉ giúp giảm chi phí xã hội và đem lại nhiều tiện ích cho người dân, doanh nghiệp mà còn góp phần phòng chống tham nhũng, rửa tiền và các tội phạm kinh tế.
.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: "Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy". Thực tiễn đã chứng minh, những chi bộ trong sạch vững mạnh là những chi bộ duy trì sinh hoạt nền nếp; nội dung sinh hoạt phong phú, thiết thực; hình thức sinh hoạt đa dạng; phương pháp, cách thức tiến hành các buổi sinh hoạt phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng.
.
Song song với nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng Đảng về đạo đức là một nhiệm vụ quan trọng hiện nay. Qua đó, nhằm tạo sự chuyển biến về chất để Đảng ta tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, lãnh đạo đất nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
.
Hành trình về miền khói lửa!
Tháng 7 tri ân, một hành trình linh thiêng về với mảnh đất của cha ông, những anhhùng đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. Những ngày cuối tháng 7, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Vietinbank - chi nhánh Hoàng Mai đã có một chuyến đi về nguồn đầy cảm xúc.
.
Chú trọng xây dựng nguồn đảng viên trẻ tại Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề phát triển Đảng có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Người coi phát triển Đảng là công việc quan trọng, thường xuyên của công tác xây dựng Đảng. Người khẳng định Đảng "cũng ở trong xã hội", Đảng là một cơ thể sống, tồn tại và phát triển theo quy luật khách quan, có hấp thụ, có đào thải, "Nếu Đảng ta không biết chọn lọc, kết nạp, đề bạt đồng chí mới thì đâu có như ngày nay".
.
Đồng chí Trần Thị Minh Đức - Tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc lấy tấm gương các anh hùng, liệt sĩ, người tốt việc tốt để tuyên truyền, giáo dục cho đông đảo quần chúng nhân dân. Trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng và kiến thiết đất nước, Người cho rằng: "Người tốt việc tốt ở đâu cũng có, ngành nào, giới nào, địa phương nào, lứa tuổi nào cũng có. Trong thực hành đạo đức, một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài văn tuyên truyền".
.
"Bác Hồ - Người là niềm tin, thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại, cả cuộc đời Bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam…"; Người đã để lại cho thế hệ sau những tư tưởng cao quý, có giá trị sâu sắc, không chỉ góp phần to lớn và quyết định vào thắng lợi của dân tộc trong những năm qua mà còn có ý nghĩa chỉ đạo lâu dài cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, nhân dân ta. Đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những di sản tinh thần vô giá mà Người đã để lại cho muôn đời con cháu mai sau.
.
Có lẽ chưa khi nào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng, nhà nước ta lại quyết liệt như giai đoạn hiện nay. Đây thực sự là một việc làm tất yếu khi mà tình trạng tham nhũng xảy ra ở khắp mọi lĩnh vực, ở không ít những tầng lớp lãnh đạo, đảng viên. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã là người tiên phong thắp lên ngọn lửa đấu tranh chống tham nhũng. Và ngọn lửa đó cần được thổi bùng lên, nhân rộng ra ở khắp các tầng lớp đảng viên bằng nhiều phương thức khác nhau. Phải xem tệ nạn tham nhũng cũng như nạn giặc ngoại xâm, cần phải có sự đoàn kết, đồng lòng của mọi tầng lớp nhân dân, của các đảng viên gương mẫu... Để phòng, chống tham nhũng ngoài các biện pháp đấu tranh khác nhau thì việc đẩy mạnh phương thức thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) cũng là một biện pháp vô cùng hữu ích.
.
.
.
.
.
.