.
.

Chương trình nâng hạng Titan cho thẻ tín dụng Vietcombank Vietnam Airlines American Express

Thứ Ba, 05/03/2019|09:46

Từ ngày 01/03/2019 - 31/08/2019, Vietcombank và Vietnam Airlines gửi đến khách hàng Chương trình khuyến mại nâng hạng hội viên Titan. Chương trình dành cho các chủ thẻ tín dụng Vietcombank Vietnam Airlines American Express® và các hội viên Bông sen Vàng của Vietnam Airlines mở thẻ tín dụng Vietcombank Vietnam Airlines American Express®.

Các chủ thẻ tín dụng Vietcombank Vietnam Airlines American Express hạng Vàng/Xanh hiện tại của Vietcombank và đang là hội viên hạng Bạc/Titan của Vietnam Airlines được ưu đãi nâng hạng Titan hoặc duy trì hạng Titan trong vòng 1 năm khi chi tiêu bằng thẻ đạt từ 60 triệu đồng trong khoảng thời gian của 1 trong các đợt xét thưởng, từ 01/03/2019 – 30/04/2019; 01/05/2019 – 30/06/2019; 01/07/2019 – 31/08/2019.

Hội viên hạng Bạc/Titan của Vietnam Airlines phát hành lần đầu thẻ tín dụng Vietcombank Vietnam Airlines American Express hạng Vàng hoặc Xanh được ưu đãi nâng hạng Titan hoặc duy trì hạng Titan trong vòng 1 năm cho khách hàng chi tiêu thẻ đạt từ 60 triệu đồng trong vòng 02 tháng kể từ ngày phát hành thẻ trên hệ thống Vietcombank.

Chương trình được áp dụng theo điều kiện, điều khoản. Chi tiết chương trình tại trang web www.vietcombank.com.vn hoặc liên hệ Trung tâm hỗ trợ khách hàng Vietcombank: 1900545413.

VCB News

.
.
.
.