.
.
Đảng ủy Vietcombank học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI)
Ngày 14/9/2013, tại Hà Nội, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) tới hơn 200 cán bộ chủ chốt, đảng viên Hội sở chính và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.
.
Giới thiệu
.
Chức năng nhiệm vụ
.
.
.
.
.
.