.
.

Giới thiệu

Giới thiệu chung về  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

 

            Thành lập ngày 01/04/1963, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) được Nhà nước xếp hạng là một trong 23 doanh nghiệp đặc biệt. Với vai trò chủ lực trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, sau 45 năm hoạt động, Vietcombank đã phát triển thành một ngân hàng hiện đại, đa năng. Bên cạnh vị thế vững chắc trong lĩnh vực ngân hàng bán buôn với nhiều khách hàng truyền thống là các tổng công ty và doanh nghiệp lớn, Vietcombank đã xây dựng thành công nền tảng phân phối rộng và đa dạng, tạo đà cho việc mở rộng hoạt động ngân hàng bán lẻ và phục vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ với các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại và chất lượng cao. Vietcombank còn đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác như chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh bất động sản, phát triển cơ sở hạ tầng v.v.. thông qua các công ty con và công ty liên doanh. Vietcombank đã tập trung áp dụng phương thức quản trị ngân hàng hiện đại, mở rộng và nâng cấp mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch. Cho đến nay, mạng lưới của Vietcombank đã vươn rộng ra nhiều địa bàn và lĩnh vực, bao gồm:

            - 01 Sở giao dịch và gần 200 Phòng giao dịch trên toàn quốc;

            - 3 Công ty con ở trong nước:

                        + Công ty Cho thuê Tài chính Vietcombank (VCB Leasing)

                        + Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank (VCBS)

                        + Công ty TNHH Cao ốc Vietcombank 198 (VCB Tower)

            - 1 Công ty con ở nước ngoài:

                        + Công ty Tài chính Việt Nam – Vinafico Hongkong

            - 2 Văn phòng đại diện tại SingaporeParis

            - 3 Công ty liên doanh:

                         + Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank (VCBF)

                        + Ngân hàng Liên doanh ShinhanVina

                        + Công ty Liên doanh TNHH Vietcombank – Bonday - Bến Thành

            Hoạt động của Vietcombank còn được hỗ trợ bởi mạng lưới giao dịch quốc tế lớn nhất trong số các ngân hàng Việt Nam với trên 1200 ngân hàng đại lý tại hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam còn tích cực tham gia các hiệp hội ngành nghề như Hiệp hội Ngân hàng Châu Á, Asean Pacific Banker’s Club và là một trong những thành viên đầu tiên của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

            Năm 2008 đã mở ra một chương mới trong lịch sử hoạt động của Vietcombank với việc thực hiện thành công chương trình cổ phần hoá. Những thay đổi về quản trị ngân hàng hiện đại theo thông lệ quốc tế, mở rộng loại hình kinh doanh, phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, đầu tư vào công nghệ… sẽ góp phần đưa Vietcombank trở thành một trong những tập đoàn tài chính đa năng hàng đầu trong khu vực trong giai đoạn năm 2015 – 2020./.

Giới thiệu chung về  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

Ngày 01 tháng 4 năm 1963, Vietcombank chính thức được thành lập theo Quyết định số 115/CP do Hội đồng Chính phủ ban hành ngày 30 thỏng 10 năm 1962 trên cơ sở tách ra từ Cục quản lý Ngoại hối trực thuộc Ngân hàng Trung ương (nay là NHNN). Theo quyết định nói trên, Vietcombank đúng vai trò là ngân hàng chuyên doanh đầu tiên và duy nhất của Việt Nam tại thời điểm đú hoạt động trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại bao gồm cho vay tài trợ xuất nhập khẩu và các dịch vụ kinh tế đối ngoại khác (vận tải, bảo hiểm…), thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối, quản lý vốn ngoại tệ gửi tại cỏc ngân hàng nước ngoài, làm đại lý cho Chính phủ trong các quan hệ thanh toỏn, vay nợ, viện trợ với các nước Xã hội chủ nghĩa (cũ)…Ngoài ra, Vietcombank cũng tham mưu cho Ban lãnh đạo NHNN về các chính sách quản lý ngoại tệ, vàng bạc, quản lý quỹ ngoại tệ của Nhà nước và về quan hệ với Ngân hàng Trung ương các nước, các Tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế.

Ngày 21 tháng 9 năm 1996, được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc NHNN đã ký Quyết định số 286/QĐ-NH5 về việc thành lập lại Vietcombank theo mô hình Tổng công ty 90, 91 được quy định tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 07 tháng 03 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ.

Trải qua hơn 45 năm xây dựng và trưởng thành, tính đến cuối năm 2008, Vietcombank đã phát triển lớn mạng theo mô hình ngân hàng đa năng với 1 Hội sở chính, 1 Sở Giao dịch, 60 Chi nhánh, 209 Phòng Giao dịch, 2 Công ty con trực thuộc trên toàn quốc 1 công ty con tại nước ngoài và 1 văn phòng đại diện tại nước ngoài, với đội ngũ cán bộ gần 9.000 người. Hoạt động của Vietcombank còn được hỗ trợ bởi mạng lưới giao dịch quốc tế lớn nhất trong số các ngân hàng Việt Nam với trên 1200 ngân hàng đại lý tại hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam còn tích cực tham gia các hiệp hội ngành nghề như Hiệp hội Ngân hàng Châu Á, Asean Pacific Banker’s Club và là một trong những thành viên đầu tiên của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Bên cạnh vị thế vững chắc trong lĩnh vực ngân hàng bán buôn với nhiều khách hàng truyền thống là các tổng công ty và doanh nghiệp lớn, Vietcombank đã xây dựng thành công nền tảng phân phối rộng và đa dạng, tạo đà cho việc mở rộng hoạt động ngân hàng bán lẻ và phục vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ với các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại và chất lượng cao. Vietcombank còn đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác như chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh bất động sản, phát triển cơ sở hạ tầng v.v.. thông qua các công ty con và công ty liên doanh.

Năm 2008 đã mở ra một chương mới trong lịch sử hoạt động của Vietcombank với việc thực hiện thành công chương trình cổ phần hoá. Những thay đổi về quản trị ngân hàng hiện đại theo thông lệ quốc tế, mở rộng loại hình kinh doanh, phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, đầu tư vào công nghệ… sẽ góp phần đưa Vietcombank trở thành một trong những tập đoàn tài chính đa năng hàng đầu trong khu vực trong giai đoạn năm 2015 – 2020./.

.
.
.
.
.