.
.

Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2012

Thứ Sáu, 20/01/2012|08:59

(ĐUKDNTW) -Sáng ngày 19/01/2012 tại Hà Nội, Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (AGRIBANK) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012. Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc-Phó bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và đại diện các Ban của Đảng ủy Khối cùng dự Hội nghị.

Đ/c Nguyễn Văn Ngọc- Phó bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu với Hội nghị
Đ/c Nguyễn Văn Ngọc- Phó bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu với Hội nghị

 

Năm 2011, nhất là 6 tháng cuối năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng thành viên, Ban điều hành; cán bộ, đảng viên, công nhân viên toàn Hệ thống AGRIBANK đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Nguồn vốn tăng trưởng ổn định, chủ động giữ vững thanh khoản, an toàn chi trả tại các thời điểm; cơ cấu nguồn vốn chuyển biến theo chiều hướng tích cực, giảm dần nguồn vốn không ổn định; tập trung nâng cao chất lượng tín dụng; về cơ bản đã kiểm soát được nợ xấu, phân loại được nợ; thu nhập của người lao động cao hơn năm trước; từng bước hoàn thiện về cơ chế quản trị, điều hành, tạo được sự đồng thuận thống nhất cao trong triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Kết quả, tổng nguồn vốn huy động đến 31/12/2011 đạt 505.792 tỷ đồng, tăng 30.851 tỷ đồng và tăng 6,5% so với năm 2010, đạt chỉ tiêu kế hoạch; tổng dư nợ đạt 443.476 tỷ đồng, tăng 28.721 tỷ đồng và tăng 6,9% so với cuối năm 2010, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy đã có nhiều đổi mới phương thức lãnh đạo về công tác tổ chức, cán bộ, công tác phát triển đảng, công tác đảng viên. Đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban chấp hành Đảng bộ, Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra; chủ trì xây dựng mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Công đoàn, Đoàn thanh niên trong hệ thống, trên nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy và phát huy cao vai trò, chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ hoạt động của mỗi tổ chức.

Nhiệm vụ, mục tiêu của Đảng bộ AGRIBANK năm 2012 là: bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về phát triển kinh tế-xã hội, cấu trúc lại hệ thống ngân hàng. Coi tăng trưởng huy động vốn là nhiệm vụ trọng tâm của toàn hệ thống; xây dựng hệ thống cơ chế, quy chế bảo đảm hoạt động kinh doanh của Ngân hàng linh hoạt, an toàn, hiệu quả, đúng chính sách pháp luật. Phấn đấu tổng nguồn vốn huy động tăng từ 10-12%, tổng dư nợ cho vay tăng từ 8-10%. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cấp, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao.

Đ/c Nguyễn Ngọc Bảo-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV AGRIBANK                       Phát biểu chỉ đạo công tác Đảng và chuyên môn
Đ/c Nguyễn Ngọc Bảo-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV AGRIBANK Phát biểu chỉ đạo công tác Đảng và chuyên môn
Đ/c Nguyễn Trọng Chiến-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy AGRIBANK                               đọc báo cáo
Đ/c Nguyễn Trọng Chiến-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy AGRIBANK đọc báo cáo

 

Các đồng chí Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc đã phát biểu đóng góp  với Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng ủy về những ưu, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo về kinh doanh, dịch vụ và công tác xây dựng Đảng; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2012.   

Phát biểu với Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Ngọc-Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã biểu dương và nghi nhận những kết quả và sự đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các cấp ủy AGRIBANK năm 2011. Đồng chí đề nghị năm 2012, Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết 11 của Chính phủ nhằm “Kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội”; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giảm bớt rủi ro, nợ xấu; thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, Trung ương 4 của Đảng và việc“ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt kết quả tốt; tổ chức thực hiện tái cấu trúc AGRIBANK; khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng và kiện toàn mô hình tổ chức Đảng cho phù hợp với hoạt động của toàn hệ thống; xây dựng Hệ thống AGRIBANK vững mạnh toàn diện, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và nhân dân./.  

Hoàng Hanh

.
.
.
.