.
.

CitiBank thu xếp vốn cho sự án cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Thứ Bảy, 25/02/2012|23:06

Citibank Việt Nam vừa cho biết đã thu xếp thành công khoản vay tín dụng xuất khẩu cho gói thầu số 3 và 8, dự án đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Chủ đầu tư Dự án này là Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam (VIDIFI), công ty con của Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB).

VDB sẽ  vay 270 triệu  đô la Mỹ với thời hạn 15 năm sau đó cho VIDIFI vay lại để đầu tư vào dự án. Khoản tín dụng này được bảo lãnh bởi Bộ Tài Chính Việt Nam và bảo hiểm bởi Cơ Quan Bảo hiểm Tín dụng Xuất khẩu và Đầu tư Nhật Bản (NEXI) theo Chương trình Bảo hiểm vay vốn nước ngoài không ràng buộc của NEXI. Citibank là nhà điều phối NEXI duy nhất và cũng là nhà đồng thu xếp chính trong khoản vay này.

Đây cũng là khoản vay đầu tiên nằm trong Chương trình Bảo hiểm vay vốn nước ngoài không ràng buộc của NEXI được sử dụng cho dự  án xây dựng  cơ sở hạ tầng.

baodautu.vn

.
.
.
.