.
.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

Thứ Ba, 28/02/2012|21:36

Ngày 28/02 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012. Tới dự có các đại biểu: ông Hoàng Kông Tư - Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục An ninh II, Bộ Công an; ông Dương Quốc Anh - Chánh Thanh tra cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN); các ông/bà đại diện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; các Vụ, Cục NHNN; UBCK Nhà nước; Kiểm toán Nhà nước; Hiệp hội Chứng khoán Việt Nam; Trưởng đại diện IFC tại Việt Nam. 

Đoàn chủ tọa Đại hội.
Đoàn chủ tọa Đại hội.

ĐHCĐ thông qua các nội dung chính gồm: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2012; Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2011; Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của VietinBank; Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán, trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2011; Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2012; Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2012;... Các nội dung đã được Đại hội thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 98.895%.

Năm 2011 kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn thử thách với tỷ lệ lạm phát tăng cao đe doạ sự ổn đinh kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, với việc triển khai đồng bộ các giải pháp tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội của Chính phủ, NHNN, kết thúc năm nền kinh tế đã có nhiều chuyển biến tích cực: GDP tăng 5,89%, kim ngạch xuất khẩu đạt kỷ lục trên 96,3 tỷ USD, hạn chế nhập siêu dưới mức 10%, tỷ lệ lạm phát giảm mạnh trong các tháng cuối năm, an sinh, phúc lợi được đảm bảo, kinh tế vĩ mô về cơ bản ổn định.

Trong bối cảnh đó, toàn hệ thống VietinBank đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để thực hiện tốt cùng lúc 2 nhiệm vụ: (i) hoạt động kinh doanh phát triển an toàn, hiệu quả, hướng tới chuẩn mực quốc tế, (ii) đồng thời phát huy vai trò là một NHTM chủ lực của nền kinh tế, tích cực đi đầu triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Chính phủ và NHNN. Kết thúc năm tài chính 2011, hoạt động kinh doanh của VietinBank tăng trưởng, an toàn, hiệu quả, hiện đại và hội nhập với kinh tế thế giới; uy tín, thương hiệu được nâng cao trên cả thị trường trong nước và quốc tế.
Tổng tài sản là 460.604 tỷ đồng, tăng 25% so với 2010, bằng 104% chỉ tiêu của ĐHCĐ năm 2011. Với chỉ tiêu này, VietinBank đã trở thành Ngân hàng có quy mô tổng tài sản đứng thứ 2 toàn ngành. Nguồn vốn huy động đạt 420.212 tỷ đồng, tăng 24% so với 2010, đạt 103% so với chỉ tiêu của ĐHCĐ năm 2011; Dư nợ cho vay và đầu tư đạt 430.116 tỷ đồng, tăng 23% so với 2010 và đạt 103% kế hoạch ĐHCĐ giao. Vốn điều lệ đạt 20.230 tỷ đồng tăng 33% so với 2010. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,74%/ tổng dư nợ.

Kết quả trên là sự kết hợp của việc triển khai tích cực, sâu sát và đồng bộ các giải pháp: đa dạng hóa kết hợp nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và công tác phục vụ khách hàng, thường xuyên nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin. VietinBank tiếp tục thu hút được nhiều nguồn vốn với khối lượng lớn và kỳ hạn ổn định. Nguồn vốn được sử dụng hiệu quả và tập trung cho vay các ngành kinh tế mũi nhọn, trọng điểm quốc gia, có tiềm năng phát triển bền vững.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT Phạm Huy Hùng khẳng định: “VietinBank đã chấp hành đúng, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ và NHNN, xây dựng chương trình hành động và thực thi có hiệu quả những giải pháp bảo đảm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện chính sách tài chính, tiền tệ chặt chẽ theo tinh thần của Nghị định số 11/2011/NQ-CP và Chỉ thị 01/2011/CT-NHNN. VietinBank cam kết tiếp tục phát huy thế mạnh và kết quả đã đạt được, không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu phát triển của hệ thống, đưa VietinBank phát triển bền vững, đảm bảo tối đa hoá lợi ích của cổ đông, ngày càng gia tăng uy tín, vị thế, hiệu quả hoạt động của VietinBank trên thị trường trong nước và quốc tế.”

Chủ tịch HĐQT Phạm Huy Hùng cho biết thêm: Năm 2012, VietinBank sẽ tập trung thực hiện tái cấu trúc toàn diện ngân hàng theo hướng hiện đại hoá, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tiếp tục đổi mới, nâng cấp công tác tổ chức, quản trị điều hành đồng thời đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa. Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh đầu tư và đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, kiểm soát nợ xấu. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm VietinBank với cộng đồng…

Đại hội đã thông qua định hướng hoạt động kinh doanh năm 2012 của VietinBank với các nội dung chính: Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của ngân hàng thông qua nâng cao năng lực tài chính, công nghệ và quản trị rủi ro; Không ngừng thay đổi tư duy quản trị theo hướng áp dụng các chuẩn mực tiên tiến, hiện đại trên thế giới trong hoạt động ngân hàng; Tập trung phát huy các lợi thế, khắc phục các tồn tại/hạn chế, tận dụng tối đa các cơ hội trên thị trường, nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh doanh năm 2012, tạo tiền đề cho việc thực hiện chiến lược kinh doanh của ngân hàng đến năm 2015, xây dựng VietinBank trở thành một Tập đoàn tài chính ngân hàng lớn mạnh, có sức cạnh tranh cao theo phương châm: “An toàn - Hiệu quả - Hiện đại - Tăng trưởng bền vững”.

Một số chỉ tiêu tài chính cụ thể trong năm 2012: Tổng tài sản tăng 19%, đạt 550.000 tỷ đồng; Vốn điều lệ tăng 48%, đạt khoảng 30.000 tỷ đồng; Tổng nguồn vốn huy động tăng 19%, đạt 500.000 tỷ đồng; Tổng dư nợ cho vay và đầu tư tăng 21%, đạt 520.000 tỷ đồng; Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%; Tổng lợi nhuận trước thuế 9.000 tỷ đồng; Dự kiến chia cổ tức 16%.

Đại hội cũng đã thông qua cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT VietinBank; thông qua việc thôi giữ chức vụ ủy viên HĐQT của ông Trần Xuân Châu và bà Trần Thị Hồng Hạnh; thông qua danh sách trúng cử ủy viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2009-2014, gồm ông Cát Quang Dương và bà Nguyễn Thị Bắc.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Mạnh Thắng.
Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Mạnh Thắng.

Đại hội kết thúc thành công với tỷ lệ phiếu bầu tán thành cao, khẳng định sự tin tưởng của cổ đông vào sự quản lý điều hành, kết quả hoạt động kinh doanh của VietinBank, nhân lên niềm tin của các cổ đông vào kết quả kinh doanh trong năm 2012, đem lại giá trị cao cho các cổ đông đầu tư lâu dài vào cổ phiếu CTG.

Phi Nga

.
.
.
.