.
.

Vượt qua thử thách, khó khăn, giữ ổn định, an toàn và nâng cao uy tín cho hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Thứ Tư, 22/02/2012|00:23

Nói chuyện với cán bộ viên chức thuộc Hội sở chính nhân dịp  đầu Xuân Nhâm Thìn 2012, đồng chí Nguyễn Quang Dũng - Bí thư Đảng bộ, Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp, cống hiến của toàn thể cán bộ viên chức hệ thống NHPT, trong đó đặc biệt là cán bộ viên chức thuộc Hội sở chính với vai trò là cơ quan tham mưu đầu não đã cùng Ban lãnh đạo NHPT vượt qua khó khăn, thách thức trong năm 2011, tiếp tục ổn định hoạt động, an toàn, nâng cao uy tín và có những bước phát triển của toàn hệ thống.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng cũng truyền đạt lại ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đối với định hướng hoạt động của NHPT trong giai đoạn tiếp theo nhân dịp Tổng Giám đốc thay mặt hệ thống NHPT đến thăm và chúc Tết các đồng chí Lãnh đạo. NHPT cố gắng làm tốt công việc của một "ngân hàng phát triển" nhưng cũng cần phải làm một số việc theo hướng thị trường". Trong năm 2012, NHPT khẩn trương chấn chỉnh, sắp xếp lại lực lượng để làm tốt hơn nữa, và thực sự là công cụ rất mạnh của Chính phủ trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Cũng nhân dịp Xuân Nhâm Thìn, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã vui mừng và vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đến thăm và chúc Tết cán bộ viên chức hệ thống NHPT.

Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Dũng báo cáo về tình hình hoạt động của NHPT với đồng chí Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Tổ chức TW
Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Dũng báo cáo về tình hình hoạt động của NHPT với đồng chí Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức TW

Đến thăm và chúc Tết cán bộ viên chức NHPT có các đồng chí: Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức TW, Ngô Văn Dụ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra TW, Phạm Vũ Luận - Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục&Đào tạo, Huỳnh Phong Tranh - Ủy viên TW Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ; Tô Lâm - Ủy viên TW Đảng, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phạm Quý Ngọ - Ủy viên TW Đảng, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Ban Lãnh đạo NHPT tiếp và làm việc với đồng chí Ngô Văn Dụ - Ủy viên Bộ Chính trị,  Trưởng Ban Kiểm tra TW và đồng chí Phạm Vũ Luận - Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo
Ban Lãnh đạo NHPT đón tiếp đồng chí Ngô Văn Dụ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra TW và đồng chí Phạm Vũ Luận - Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo

Các đồng chí Lãnh đạo đánh giá cao những kết quả NHPT đạt được trong thời gian qua, vai trò và vị thế của NHPT ngày càng được nâng cao, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của nền kinh tế, góp phần ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, kinh tế xã hội của đất nước./.

NHPT

 

.
.
.
.