.
.

Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam triển khai công tác năm 2012

Thứ Tư, 22/02/2012|21:55

Ngày 22/2, tại Hà Nội, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2011 và triển khai công tác năm 2012. Tới dự có lãnh đạo các vụ Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư và các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Picture 114.jpg
Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW  phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Báo cáo nêu rõ, năm 2011 là năm thực thi chính sách tiền tệ xiết chặt, linh hoạt, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XI vào cuộc sống. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, diễn biến các loại thị trường phức tạp, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam luôn quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, bám sát diễn biến thị trường, mục tiêu nhiệm vụ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Đảng. Các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu tính đến thời điểm 31/12/2011 là: tổng tài sản đạt 460 nghìn tỷ đồng, tăng 25,4% so với năm trước; tổng huy động nguồn vốn đạt 422 nghìn tỷ đồng, tăng 24,4% so với năm trước; tổng cho vay, đầu tư đạt 430 nghìn tỷ đồng, tăng 24,8% so với năm trước (trong đó cho vay nền kinh tế đạt 292 nghìn tỷ đồng, tăng 25% so với năm trước); lợi nhuận trước thuế đạt 8.105 tỷ đồng tăng 58,9% so với kế hoạch và tăng 76% so với năm trước; nộp ngân sách Nhà nước 2.179 tỉ đồng, là một trong 10 đơn vị nộp thuế lớn nhất năm 2011. Các chỉ tiêu kinh doanh ấn tượng của Vietinbank đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam biểu dương và đánh giá cao, là ngân hàng thương mại lớn, hàng đầu, giữ vai trò chủ lực trong hệ thống ngân hàng thương mại. 

Đảng bộ tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Đảng XI với tinh thần nghiêm túc, giúp đảng viên, tổ chức đảng nắm vững các nội dung cơ bản, đồng thời liên hệ gắn với lãnh đạo hoạt động kinh doanh của đơn vị, của hệ thống bằng các chương trình hành động cụ thể. Toàn Đảng bộ thống nhất nhận thức, coi việc học tập, quán triệt các văn kiện Đại hội là nội dung quan trọng để lãnh đạo xây dựng Đảng bộ mạnh về tổ chức và chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo trong tình hình mới. Chủ động bám sát Kết luận số 02-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 11-NQ/CP của Chính phủ, Chỉ thị số 01-CT/NHNN của NHNN và Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Đảng uỷ Khối để thực thi có kết quả chính sách tiền tệ xiết chặt, linh hoạt theo nguyên tắc thị trường; tập trung lãnh đạo tích cực sát sao, hiệu quả hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh. Lãnh đạo triển khai hiện đại hoá, thực hiện chiến lược công nghệ thông tin với 19 Module quan trọng, tạo điều kiện xây dựng nền tảng công nghệ tiên tiến nhằm đẩy mạnh phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ, phát triển các sản phẩm dịch vụ của NHTM hiện đại; nâng cao khả năng quản trị hệ thống và chăm sóc khách hàng ngày càng tốt hơn. Quán triệt sâu sắc và lãnh đạo làm tốt trách nhiệm xã hội, tích cực thực hiện có hiệu quả cao an sinh xã hội. Năm 2011, đóng góp trên 700 tỷ đồng, đã quyết toán 664 tỷ đồng gồm nhiều lĩnh vực: nhân đạo, từ thiện, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, lá lành đùm lá rách … triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố, địa phương trong cả nước với nhiều đối tượng chính sách.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối thống nhất cao với các nội dung báo cáo của Đảng bô và biểu dương những cố gắng của tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Năm 2011, mặc dù nền kinh tế có nhiều khó khăn nhưng Vietinbank đã đạt được những kết quả, chỉ tiêu kinh doanh hết sức ấn tượng; sớm triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng XI và các cấp quyết liệt, kịp thời, xây dựng chương trình hành động cụ thể với nội dung sát thực tiễn; đề cao vị trí, vai trò, tổ chức cơ sở Đảng từ hội sở đến chi nhánh trên các mặt công tác; công tác an sinh xã hội tích cực; xây dựng được đội ngũ cán bộ và cung cấp nguồn cán bộ cho các cơ quan, đơn vị khác. Năm 2012, dự báo kinh tế còn có nhiều khó khăn, đề nghị Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo, quán triệt việc triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ; nâng cao, phát huy vai trò của các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện nhiệm vụ chính trị; bám sát Nghị quyết Trung ương 3 và Trung ương 4 (Khóa XI), thực hiện quyết liệt việc tái cơ cấu đơn vị; kiện toàn, xây dựng mô hình tổ chức Đảng phù hợp. Thực hiện đồng bộ 09 giải pháp của Đảng bộ đề ra; chú trọng công tác tư tưởng; xây dựng đội ngũ cấp ủy, xác định vị trí, thẩm quyền của người đứng đầu cấp ủy; tiếp tục đóng góp an sinh xã hội; cải thiện tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, công nhân viên, người lao động; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, quy chế dân chủ, tập hợp sức mạnh, giữ vững thương hiệu, uy tín của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. 

Đồng chí Nguyễn Quang Dương trao Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho các tập thể và cá nhân
Đồng chí Nguyễn Quang Dương trao tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho các cá nhân tiêu biểu của VietinBank
Đồng chí Nguyễn Quang Dương trao tặng bằng khen 02 Đảng bộ.  Đồng chí Nguyễn Quang Dương trao tặng bằng khen 02 Đảng bộ. 
Phó Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Quang Dương trao tặng Cờ thi đua cho Đảng bộ VietinBank Hà Nội.  Trước khi diễn ra Hội nghị, Đoàn đại biểu Đảng bộ VietinBank đã vào Lăng viếng Bác (Ảnh: Vietinbank). 

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam trong năm 2011, Đảng ủy Khối DNTW đã trao tặng Cờ thi đua, Bằng khen, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu của VietinBank./.

Thanh Liêm

.
.
.
.