.
.

Cuối năm, Vietinbank xin giảm 1.500 tỷ đồng mục tiêu lợi nhuận

Thứ Hai, 10/12/2012|11:07

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Vietinbank (CTG-HOSE) công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012.

Theo đó, Hội đồng Quản trị Vietinbank đã xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để giảm mục tiêu lợi nhuận năm 2012 tới 1.500 tỷ đồng, từ mức 9.000 tỷ đồng như mục tiêu ban đầu xuống còn 7.500 tỷ đồng.

Việc giảm mạnh mục tiêu lợi nhuận này được Vietinbank đưa ra xin ý kiến cổ đông khi năm 2012 chỉ còn 1 tháng nữa là khép lại. Ngoài ra, trong 9 tháng năm 2012, Vietinbank báo lãi hợp nhất trước thuế gần 6.300 tỷ đồng.

Như vậy, để hoàn thành mục tiêu lợi nhuận như kế hoạch xin điều chỉnh mới (7.500 tỷ đồng), thì quý 4 này Vietinbank phải lãi trên 1.200 tỷ đồng. Năm 2011, Vietinbank báo lãi 8.392 tỷ đồng.

Cùng với việc xin giảm mục tiêu lợi nhuận, Vietinbank cũng xin ý kiến cổ đông thông qua việc giảm mục tiêu tổng tài sản năm 2012 từ mức 550.000 tỷ đồng thông qua trước đó xuống 475.000 tỷ đồng. Tương tự, mục tiêu nguồn vốn huy động giảm từ 500.000 tỷ đồng xuống 430.000 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay và đầu tư giảm từ 520.000 tỷ đồng xuống 440.000 tỷ đồng.

Ngoài các chỉ tiêu tài chính trên, Vietinbank cũng ngừng kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng, và dừng ở con số 26.218 tỷ đồng. Mục tiêu tỷ lệ cổ tức cũng dự kiến giảm từ 16% xuống còn 13-15%. Mục tiêu ROA giảm từ 1,5%-2% xuống còn 1,5%, ROE từ 18% xuống 17%.

Thu Thủy (Theo VET)

.
.
.
.