.
.

Agribank cho vay lĩnh vực tam nông hơn 306 nghìn tỷ đồng

Thứ Hai, 03/12/2012|16:10

Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa ban hành văn bản 9122A/NHNo – KHTH yêu cầu các đơn vị trong hệ thống tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, yêu cầu các đơn vị nắm bắt kịp thời và đáp ứng đủ nhu cầu vốn vay nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chi phí sản xuất vụ Đông Xuân 2012-2013, xuất khẩu, cho vay các doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, cho vay tiêu dùng,... Tiếp tục triển khai cho vay các chương trình và chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, NHNN về cho vay nông nghiệp nông thôn, cho vay đối với chăn nuôi, cá tra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cho vay thu mua, tạm trữ lương thực, cà phê, điều,..

Tính đến 31-10-2012, tổng dư nợ cho vay của Agribank (cả ngoại tệ quy đổi VND) đạt 469.340 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn là 306.695 tỷ đồng chiếm gần 70% trong tổng dư nợ cho vay nền kinh tế.

P.V

.
.
.
.