.
.

Yêu cầu các ngân hàng chấm dứt hoàn toàn huy động vàng

Chủ Nhật, 09/12/2012|23:30

Ngày 5/12, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số 8005/NHNN-QLNH yêu cầu các tổ chức tín dụng còn số dư huy động, cho vay bằng vàng chấm dứt hoàn toàn hoạt động huy động vốn bằng vàng.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng chấm dứt hoàn toàn việc huy động vốn bằng vàng dưới mọi hình thức
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng chấm dứt hoàn toàn việc huy động vốn bằng vàng dưới mọi hình thức

Công văn nêu rõ, theo quy định tại Thông tư số 12/2012/TT-NHNN ngày 27/4/2012 sửa đổi, từ ngày 25/11/2012, tất cả các tổ chức tín dụng phải chấm dứt việc huy động bằng vàng.

Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng chấm dứt hoàn toàn việc huy động vốn bằng vàng dưới mọi hình thức, kể cả gia hạn các khoản huy động vàng đến hạn.

Bên cạnh đó, tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm Chỉ thị 05/CT-NHNN ngày 27/4/2012 về việc chấn chỉnh việc thực hiện quy định về huy động, giữ hộ vàng và sử dụng vàng huy động, vàng giữ hộ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo đó khách hàng phải trả phí cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện dịch vụ.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải niêm yết công khai phí dịch vụ quản lý, bảo quản, giữ hộ vàng; phải đảm bảo đủ điều kiện, cơ sở vật chất khi thực hiện nghiệp vụ quản lý, bảo quản, giữ hộ vàng; không trả lãi, lợi tức, phí và các hình thức khác cho khách hàng...

Ngoài ra, tổ chức tín dụng báo cáo lộ trình tất toán các khoản sử dụng vàng huy động vào mục đích khác ngoài các khoản cho vay vốn bằng vàng.

Thu Thủy (Theo VET)

.
.
.
.