.
.

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản lý và Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Thứ Ba, 03/09/2013|20:59
Thủ tướng Chính phủ vừa có các quyết định về nhân sự tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, tân Quyền Chủ tịch Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, tân Quyền Chủ tịch Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Cụ thể, tại Quyết định 1539/QĐ-TTg, Thủ tướng giao đồng chí Trần Bá Huấn, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhiệm vụ Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Đồng thời, tại Quyết định 1538/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định đồng chí Nguyễn Quang Dũng thôi giữ chức Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam để đảm nhận nhiệm vụ Quyền Chủ tịch Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam.  

Đồng chí Trần Bá Huấn - Phó Tổng Giám đốc NHPT thay mặt hơn 3000 CBVC hệ thống NHPT trao tặng 500 triệu đồng cho đại diện UBND tỉnh Quảng Trị (năm 2012)
Đồng chí Trần Bá Huấn (bên phải) -  tân Quyền Tổng Giám đốc NHPT thay mặt hơn 3000 CBVC hệ thống NHPT trao tặng 500 triệu đồng cho đại diện UBND tỉnh Quảng Trị (năm 2012)

 

Ngày 28/2, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 369/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Phát triển Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Quyết định cũng nêu rõ, tốc độ tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2013-2020 bình quân khoảng 10%/năm, theo đó, quy mô tài sản của VDB đến năm 2020 đạt khoảng 500.000 tỷ đồng. Giai đoạn sau năm 2020, tốc độ tăng trưởng tín dụng được xác định phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

 

 

T.Liêm
.
.
.
.