.
.

Đảng bộ VietinBank và SCIC triển khai Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI)

Thứ Ba, 12/08/2014|09:19

Trong 2 ngày (8/8 - 9/8/2014), tại Hà Nội, Đảng bộ VietinBank và SCIC tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".

* Ngày 9/8, Đảng bộ VietinBank tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) bằng hình thức trực tuyến tại 154 điểm cầu cho gần 16 nghìn cán bộ, đảng viên và người lao động.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đến dự có PGS.TS Ngô Văn Thạo - Thường trực Bộ phận chuyên trách giúp việc Chỉ thị 03, Ban Tuyên giáo Trung ương; TS.Võ Trí Thành - Phó Viện Trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương. Về phía Đảng ủy Khối DNTW, có đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Đảng ủy Khối cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối. Về phía VietinBank, có đồng chí Trần Kiên Cường - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy VietinBank; TS.Lê Đức Thọ - Ủy viên BTV, Tổng Giám đốc VietinBank và cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn hệ thống VietinBank.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Kiên Cường khẳng định: Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) của Đảng bộ VietinBank nhằm tạo sự thống nhất về ý chí, hành động, động viên mọi cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng cũng như chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hội nghị được tổ chức bằng phương pháp trực tuyến, nhằm tiết giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, thống nhất xuyên suốt quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng ủy và Ban lãnh đạo VietinBank đến từng cán bộ, đảng viên, nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

PGS.TS Ngô Văn Thạo truyền đạt Nghị quyết TW 9
PGS.TS Ngô Văn Thạo truyền đạt Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS.Ngô Văn Thạo giới thiệu, truyền đạt nội dung chính của Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng (khóa XI), phân tích Nghị quyết số 33 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Đồng thời, nghe TS.Võ Trí Thành - Phó Viện Trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương trao đổi, cung cấp những thông tin bổ ích, thiết thực về bức tranh toàn cảnh tình hình kinh tế thế giới, khu vực cũng như trong nước.

Phó Bí thư Đảng ủy VietinBank Trần Kiên Cường phát biểu khai mạc Hội nghị
Phó Bí thư Đảng ủy VietinBank Trần Kiên Cường phát biểu khai mạc Hội nghị

Qua Hội nghị này, giúp các cán bộ, đảng viên VietinBank nghiên cứu sâu các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, nắm vững những nhận định, đánh giá của Trung ương về tình hình và nguyên nhân; nhận thức đầy đủ và sâu sắc về mục tiêu, 5 quan điểm, 6 nhiệm vụ và 4 giải pháp mà Trung ương đã thống nhất. Từ đó, tham gia xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết tại Đảng bộ, đề ra các nhiệm vụ và biện pháp gắn liền với hoạt động kinh doanh của đơn vị mình một cách cụ thể, thiết thực, hiệu quả, phù hợp, vận dụng sáng tạo vào công tác và đời sống.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Đức Thọ - Tổng Giám đốc VietinBank lưu ý: Sau Hội nghị, các đồng chí Bí thư, cấp ủy các đơn vị tiếp tục nghiên cứu Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI), tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị gắn với việc thực hiện Văn hóa VietinBank, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2014.

* Trước đó, ngày 8/8, Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) cũng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, BCH Trung ương Đảng (khóa XI) cho hơn 250 cán bộ, đảng viên tại 3 điểm cầu trực tuyến: Hà Nội, Chi nhánh phía Nam và miền Trung.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà, Vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt 2 chuyên đề, cụ thể: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về văn hóa; Nghị quyết về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; về chuẩn bị đề cương các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; về quy chế bầu cử trong Đảng; về thực hiện Quy định việc lấy phiếu tín nhiệm; tình hình Biển Đông;…

đồng chí Nguyễn Đức Hà, Vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt
Đồng chí Nguyễn Đức Hà, Vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt các chuyên đề của Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI)

Đồng chí Lại Văn Đạo - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc SCIC cho biết: Mục tiêu của Nghị quyết lần này, Trung ương chỉ rõ, trong xây dựng văn hóa lấy việc xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp làm cốt lõi, trọng tâm; xây dựng môi trường văn hóa một cách đồng bộ, trong đó có vai trò rất quan trọng của gia đình và cộng đồng, văn hóa trong chính trị, văn hóa trong kinh tế và xác định đây là sự nghiệp lâu dài cần được tiến hành đồng bộ, sáng tạo, kiên trì. Trên cơ sở mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể, Ban Chấp hành Trung ương cũng đã xác định một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, chủ yếu để tiếp tục xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đồng chí Lại Văn Đạo - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc SCIC phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Lại Văn Đạo - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc SCIC phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí cho rằng, văn hóa doanh nghiệp chính là sức mạnh, là tài sản vô hình, là chất keo gắn kết mỗi cá nhân, thúc đẩy họ nỗ lực, sáng tạo, đóng góp vào sự tăng trưởng của doanh nghiệp. Vì vậy, sau Hội nghị này, mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động trên từng cương vị công tác của mình, cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân cùng với cấp ủy và chính quyền lãnh đạo, tổ chức thực hiện thật tốt các nghị quyết, kết luận của Trung ương cũng như của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Tổng Công ty; chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, coi đây là lợi thế cạnh tranh trong chiến lược phát triển của Tổng Công ty và các đơn vị thành viên. Đồng thời, lãnh đạo đơn vị tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư, kinh doanh vốn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014.

Lan Hương
 

.
.
.
.