.
.

Năm 2014, sản xuất nông nghiệp cần 11 triệu tấn phân bón hóa học

Thứ Tư, 20/11/2013|11:12

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhu cầu phân bón hóa học cho sản xuất nông nghiệp cả nước năm 2014 khoảng 11 triệu tấn (năm 2013 là 10,3 triệu tấn). Trong đó, phân Urê 2,2 triệu tấn, phân SA 900 nghìn tấn, phân Kali 960 nghìn tấn, phân DAP 900 nghìn tấn, phân NPK bốn triệu tấn NPK và phân lân 1,8 triệu tấn.

Hiện nay, sản xuất công nghiệp phân bón trong nước đã đáp ứng hoàn toàn phân Urê, phân lân, phân NPK; phân DAP mới đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu và riêng phân Kali vẫn phải nhập khẩu 100%.

P.V (Theo Nhân dân)

.
.
.
.