.
.

Ban Thường vụ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI

Thứ Năm, 08/11/2012|10:45

Thực hiện Chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chính trị về kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trong các ngày 7 - 8 và 9/11/2012, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy .

Đồng chí Trần Thanh Khê, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tổ trưởng Tổ công tác và các đồng chí trong Tổ công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Trần Thanh Khê, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Đồng chí Trần Thanh Khê, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đồng chí Hoàng Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhấn mạnh: Để chuẩn bị tiến hành hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy VCCI theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Đảng ủy VCCI đã tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản, quan trọng trong Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Đảng ủy  VCCI đã xây dựng báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm cao, đánh giá đúng những mặt đã làm được, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân; đề ra những giải pháp khắc phục nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở Đảng tại các đơn vị trực thuộc.

Tại Hội nghị, Đồng chí Trần Thanh Khê, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tổ trưởng Tổ công tác đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Đồng chí đề nghị các đồng chí tham gia kiểm điểm cần bám sát mục đích, yêu cầu, phương châm, phương pháp kiểm điểm theo Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Đảng ủy Khối. Việc phê bình phải nghiêm túc, thẳng thắn, chân thành trên tinh thần xây dựng, bảo đảm thực chất; phân tích sâu sắc, làm rõ nguyên nhân những hạn chế. Qua kiểm kiểm nêu ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của tập thể, cá nhân, tiếp tục cụ thể hóa thành chương trình công tác đáp ứng yêu cầu đổi mới, quyết tâm xây dựng Đảng bộ VCCI ngày càng lớn mạnh.

Thanh Liêm

.
.
.
.