.
.

Đảng bộ Tổng công ty Lương thực Miền Bắc triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2017

Thứ Tư, 15/03/2017|11:46

Ngày 09/3/2017, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Bắc tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng, tổng kết công tác đảng năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Hữu Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị Đảng ủy Khối.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Về phía Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Bắc có các đồng chí: Bùi Thị Thanh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty; đồng chí Phan Xuân Quế, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên UBKT Đảng ủy Tổng công ty, Bí thư các đảng ủy, chi ủy cơ sở; các đồng chí Kiểm soát viên, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty; Chủ tịch HĐQT, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Tổng công ty.

Năm 2016, mặc dù tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nhưng Đảng ủy Tổng công ty Lương thực Miền Bắc đã lãnh đạo đơn vị duy trì tốt hoạt động kinh doanh có lãi, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Kết quả tổng doanh thu: 16.348 tỷ đồng, đạt 103% KH; lợi nhuận trước thuế: 279 tỷ đồng, đạt 127% KH; nộp ngân sách nhà nước: 304 tỷ đồng, đạt 102% KH... Tổng công ty tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ thu mua tạm trữ muối, đề án dự trữ lưu thông đảm bảo an ninh lương thực, tiêu thụ hàng hóa nông sản cho nông dân ở các tỉnh miền Bắc.

Đ/c Trần Hữu Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, trao Bằng khen ĐUK cho các tập thể và cá nhân
Đồng chí Trần Hữu Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Bằng khen ĐUK cho các tập thể và cá nhân.

Công tác xây dựng đảng được chú trọng, đi vào chiều sâu, phát huy tốt vai trò lãnh đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối đến tất cả chi, đảng bộ trực thuộc và cán bộ đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị 05-CT/ TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phù hợp với hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp để thống nhất tổ chức thực hiện.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đề ra giải pháp cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2017, trong đó xác định tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng, nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo và trách nhiệm của các cấp ủy đảng và đảng viên. Phát huy vai trò chủ đạo của Tổng công ty mẹ với các đơn vị thành viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; tái cơ cấu, thoái vốn, giảm vốn đầu tư  tại các công ty con và chuẩn bị điều kiện để thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Bắc vào cuối năm 2017.

Đ/c Trần Hữu Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đ/c Nguyễn Đức Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty.
Đồng chí Trần Hữu Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đồng chí Nguyễn Đức Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty.

 Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Hữu Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ghi nhận và đánh giá cao vai trò lãnh đạo cấp ủy đảng, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, tập thể người lao động toàn Tổng công ty đã cố gắng vượt qua khó khăn thách thức, nỗ lực thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2017, đồng chí đề nghị Đảng bộ Tổng công ty tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện, nghiêm túc trong toàn Đảng bộ Tổng Công ty Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo để thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng đảng: tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; quan tâm hơn nữa công tác nhân sự và chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nhân tài; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện dấu hiệu sai phạm để giải quyết triệt để; triển khai tốt công tác dân vận, vận động đảng viên, người lao động tích cực thi đua lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh năm 2017. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu Tổng công ty, gắn với việc xây dựng tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, hiệu quả theo Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13/2/2017 của Ban Chấp hành Trung ương; tập trung đưa ra các giải pháp để nâng cao khả năng nghiên cứu, nắm bắt, xử lý thông tin, dự báo chiến lược để giữ vững được thị trường trong nước, mở rộng thị trường ngoài nước, nâng cao năng suất lao động, xây dựng đội ngũ lãnh đạo có năng lực, có phẩm chất để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới. Triển khai thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ -Tổng công ty Lương thực miền Bắc theo lộ trình đã được Chính phủ phê duyệt.

Hội nghị cũng đã tổ chức trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Đức Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng công ty; trao tặng bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong năm 2016.

                                                                                          Vinafood1

.
.
.
.