.
.

Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục khẳng định vị trí doanh nghiệp tài chính – bảo hiểm hàng đầu

Thứ Năm, 25/01/2018|02:16

Đó là kết quả được báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 do Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt vừa tổ chức tại Hà Nội. Đồng chí Trần Hữu Bình – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. 

Đồng chí Trần Hữu Bình – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Trần Hữu Bình – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong năm 2017, Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt đã chủ động ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo; tập trung lãnh đạo cấp ủy các cấp, các đơn vị thành viên trong Tập đoàn triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng. Bám sát định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2016 – 2020, từng bước hiện thực hoán tầm nhìn đến năm 2025, Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt trên 32.000 tỷ đồng, vượt 11,9% kế hoạch, tăng trưởng 25,8% so với năm 2016; lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt 13,7% kế hoạch, tăng trưởng 16,7% so cùng kỳ. Các lĩnh vực chính là bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ đã khẳng định vị trí đứng đầu thị trường; quản lý quỹ và chứng khoán cũng nằm trong nhóm doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam. Việc được các tổ chức trong nước và quốc tế đánh giá cao và trao nhiều danh hiệu cao quý  thể hiện những nỗ lực không ngừng của Bảo Việt vươn tới các tiêu chuẩn quóc tế về tính chuẩn mực, sáng tạo, minh bạch trong công bố thông tin, góp phần nâng tầm doanh nghiệp Việt trên thị trường quốc tế.

Đồng chí Đào Đình Thi - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt báo cáo tại Hội nghị.
Đồng chí Đào Đình Thi - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt báo cáo tại Hội nghị.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Tập đoàn đã triển khai kịp thời, đầy đủ các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và Nhà nước tới cán bộ, đảng viên, người lao động phù hợp với đặc điểm hoạt động của Tập đoàn và từng đơn vị. Thực hiện công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát theo đúng quy định. Trong năm, toàn Đảng bộ Tập đoàn đã kết nạp được 72 đảng viên mới, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, trong đó tỷ lệ cán bộ trẻ, là đoàn viên đạt 58%. Tập đoàn và các đơn vị thành viên còn chú trọng thực hiện trách nhiệm với cộng đồng thông qua các hoạt động an sinh xã hội và thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ với tổng kinh phí hơn 50 tỷ đồng.

Đại diện các tổ chức Đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc được Đảng ủy Tập đoàn khen thưởng.
Đại diện các tổ chức Đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc được Đảng ủy Tập đoàn khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Bình – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2017 của Tập đoàn Bảo Việt. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2018 là năm Đảng bộ Khối tập trung triển khai quyết liệt, có hiệu quả chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Đảng ủy Bảo Việt cần tăng cường lãnh đạo đơn vị nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Tích cực, chủ động hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới; hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 của Tập đoàn là: “Khẳng định thương hiệu Việt”./.

P.V 

.
.
.
.