.
.

Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2013 của Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Phấn đấu đạt lợi nhuận 9.225 tỷ đồng năm 2013

Thứ Bảy, 02/02/2013|18:04

 

Ngày 1-2-2013, Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012, triển khai kế hoạch công tác năm 2013. Đồng chí Nguyễn Quang Dương – Phó bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung đến dự, chỉ đạo Hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Quang Dương trao cờ thi đua cho các cá nhân và đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong năm 2012
Đồng chí Nguyễn Quang Dương trao cờ thi đua cho các cá nhân và đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong năm 2012

 

Đồng chí Phạm Long Trận- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn đã ôn lại lịch sử vẻ vang của Đảng trong 83 năm qua trong lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp cách mạng nước ta, đi đến thắng lợi vẻ vang trong bảo vệ và xây dựng tổ quốc.

Điểm qua những thuận lợi, khó khăn, hạn chế của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, đồng chí Phạm Long Trận cho biết:Năm 2012 là năm khó khăn với nền kinh tế nước ta, đã ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn nhưng Đảng bộ Tập đoàn đã đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, tận dụng cơ hội, thực hiện quyết liệt các giải pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế, thúc đẩy đầu tư, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tiếp tục duy trì tăng trưởng bền vững, chăm lo việc làm và thu nhập cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Năm 2012, trước những khó khăn và thử thách, Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động sát thực tiễn, cụ thể hóa các giải pháp, thực hành tiết kiệm, giảm chi phí, chống lãng phí và tham nhũng, cải tiến kỹ thuật…góp phần quan trọng vào tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước, đảm bảo cân đối về an sinh xã hội, giữ được vai trò chủ đạo của nền kinh tế…

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2013, tại Hội nghị, Đồng chí Phạm Long Trận đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Tập đoàn với các mục tiêu cụ thể: Tổng doanh thu toàn Tập đoàn phấn đấu đạt 131.600 tỷ đồng, bằng 110,07% so với năm 2012; tổng lợi nhuận toàn Tập đoàn đạt 9.255 tỷ đồng, bằng 110,04% so với 2012; nộp ngân sách nhà nước 7.316 tỷ đồng; tổng thuê bao di động thực tăng 5 triệu thuê bao; ổn định việc làm và đời sống cán bộ nhân viên,đảm bảo an sinh xã hội…


Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương- Phó bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã biểu dương những thành tích mà toàn Đảng bộ Tập đoàn đã đạt được trong năm 2012 khi nền kinh tế nước ta đang rất khó khăn, có nhiều diễn biến khó lường. Đồng chỉ Nguyễn Quang Dương khẳng định: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam là đơn vị có truyền thống, đoàn kết tốt, công tác lãnh đạo, chỉ đạo có quyết tâm, bài bản…Điểm sáng của Tập đoàn là sự kiện phóng thành công vệ tinh Vinasat 2, công tác tổ chức, xây dựng Đảng của Đảng bộ Tập đoàn mỗi năm một chắc chắn hơn… Việc triển khai kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 về Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay được tiến hành sớm, nghiêm túc, bài bản…Đặc biệt, Đảng ủy Tập đoàn đã có chương trình kế hoạch, giải pháp khắc phục yếu kém được rút ra từ kiểm điểm theo tinh thần NQTƯ4.

 Năm 2013 kinh tế trong nước được dự báo sẽ tiếp tục khó khăn tuy đã có một số tín hiệu vui,  Đảng bộ Tập đoàn chú trọng bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu,  kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được phê duyệt, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương và của Đảng ủy Khối DNTƯ,  Đảng bộ Tập đoàn tập trung ra các Nghị quyết chuyên đề và quyết tâm thực hiện  tái cơ cấu doanh nghiệp theo đề án của Chính phủ, phát huy vai trò của các tổ chức Đảng trong việc lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, lãnh đạo công tác cán bộ…

Nhân dịp năm mới Quý Tỵ sắp đến, đồng chí chúc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông đoàn kết phát triển nhanh, mạnh, bền vững…

Khánh Vân

.
.
.
.