.
.
Hội nghị công bố Quyết định thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở đối với Đảng ủy cơ sở thuộc Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Ngày 15/8, tại Phú Thọ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã công bố Quyết định thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở đối với 03 đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, gồm: Đảng bộ Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam; Đảng bộ Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao; Đảng bộ Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.
.
.
.
.
.
.