.
.
Đảng ủy Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát
Vừa qua, tại Quảng Ninh, Đảng ủy Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát của Đảng.
.
Giới thiệu
.
Chức năng nhiệm vụ
.
.
.
.
.
.