.
.

Ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

Chủ Nhật, 24/05/2020|00:22

Nhằm vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân, ngày 23/5/2020, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXH) phối hợp với Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) tổ chức “Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện”.

Lễ ra quân được tổ chức đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện trên phạm vi toàn quốc,  theo 02 hình thức: trực tuyến và tuyên truyền lưu động.

Năm 2017, số người tham gia BHXH tự nguyện là 224.000 người, tuy nhiên năm 2018 khi Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW thì số người tham gia BHXH tự nguyện đã tăng trên 277.000 người; và năm 2019 tăng lên gần 57.000n người (tăng 107,1% so với năm 2018, chiếm 1,17% so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động). Đáng chú ý, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới trong năm 2019 bằng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện phát triển được của cả 11 năm trước cộng lại.

Lễ ra quân là một trong những hoạt động thể hiện quyết tâm triển khai hiệu quả mục tiêu BHXH toàn dân mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra. Cụ thể, đến năm 2021, phấn đấu đạt khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 1% lực lượng lao động trong độ tuổi. Đến năm 2025, khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 2,5%. Đến năm 2030, khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 5% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Hiện nay, hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT và mạng lưới cộng tác viên đã được mở rộng, đến từng xã, phường, thị trấn, trải đều đến từng thôn, bản, tổ dân phố, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận chính sách và tham gia BHXH tự nguyện. Cả nước đang có trên 12.400 đại lý thu BHXH, BHYT với trên 37.300 điểm thu và trên 52.200 nhân viên đại lý thu đảm bảo việc phục vụ người tham gia BHXH tự nguyện một cách kịp thời, linh hoạt nhất. Trong đó Vietnam Post chiếm số lượng lớn nhất.

Theo đánh giá của BHXH Việt Nam, năm 2019 với sự vào cuộc của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong công tác tuyên truyền, vận động tham gia BHXH với vai trò là một trong những đại lý thu BHXH, BHYT của BHXH Việt Nam tiếp tục được phát huy ngày một tích cực, hiệu quả.  Đặc biệt, cơ quan Bưu điện đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH các cấp tổ chức thành công 14.000 hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện trực tiếp tới người dân, người lao động trong khu vực phi chính thức; qua đó, đã phát triển được trên 276.000 người tham gia BHXH tự nguyện trong năm 2019.

Riêng  4 tháng đầu năm 2020, kết quả triển khai phát triển người tham gia BHXH tự nguyện của hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT Bưu điện là 48.012 người.

Theo lãnh đạo Vietnam Post, thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội, từ tháng 9 năm 2018, Bưu điện Việt Nam bắt đầu triển khai công tác phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Bưu điện Việt Nam xác định, việc phát triển người tham gia BHXH tự nguyện không chỉ là hoạt động sản xuất kinh doanh mà thực sự là nhiệm vụ chính trị quan trọng được Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao phó. Thực hiện việc phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện thể hiện tinh thần trách nhiệm của Bưu điện Việt Nam đối với xã hội, thể hiện sứ mệnh “Phục vụ cộng đồng” của Bưu điện Việt Nam.

Năm 2020, Bưu điện Việt Nam đặt mục tiêp phấn đấu phát triển trên 400.000 người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đây là mục tiêu khá cao, do đó thời gian tới Bưu điện các tỉnh, thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với BHXH các cấp, triển khai chương trình tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, đảm bảo an toàn, thiết thực và hiệu quả. Bưu điện Việt Nam phải là lực lượng tiên phong đi đầu trong việc tuyên truyền thực hiện chính sách an sinh xã hội nhằm hoàn thành mục tiêu phát triển BHXH tự nguyện đã nêu.

Phát biểu tại buổi Lễ, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định kinh tế và an sinh là hai trụ cột đặc biệt quan trọng đối với mỗi quốc gia. Tại Việt Nam, Đảng và Nhà nước luôn coi phát triển xã hội, đảm bảo ngày càng tốt hơn an sinh xã hội và phúc lợi xã hội là một nhiệm vụ trọng yếu.

Hội nghị tuyên truyền BHXH tại Quận Cầu Giấy (Hà Nội).
Cán bộ Bưu điện Việt Nam tuyên truyền người dân tham gia BHXH tại Quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Việt Nam hiện có khoảng 55 triệu lao động có việc làm, tuy nhiên trong đó chỉ có gần 16 triệu người tham gia BHXH (cả bắt buộc và tự nguyện). Điều này cho thấy còn rất nhiều người trong độ tuổi lao động vẫn chưa tham gia BHXH. Đây là nguy cơ rất lớn khi dân số già hóa, bản thân người lao động không tham gia BHXH cũng sẽ gặp nhiều khó khăn khi hết tuổi lao động. Điều này sẽ khiến ngân sách quốc gia chịu gánh nặng rất lớn về sau. Chính vì vậy, phải đẩy mạnh việc phát triển số lượng người trong độ tuổi lao động tham gia BHXH để khi hết tuổi lao động, hoặc là không còn sức lao động vẫn có nguồn phụ cấp hàng tháng sau này nhằm đảm bảo cuộc sống.

Hiện nay BHXH Việt Nam cùng các đơn vị liên quan đang có nhiều hình thức đổi mới, cách làm hay để vận động người dân tham gia BHXH. Điển hình như phát triển các đại lý vận động  tuyên truyền cho người lao động tham gia BHXH, phối hợp với các UBND các tỉnh, thành phố giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; tổ chức các hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, từng nhóm đối tượng để thay đổi nhận thức của người dân… Tuy nhiên phần lớn lực lượng lao động là nông dân, ngư dân, lao động tự do vẫn còn chưa nắm được nhiều thông tin về các chính sách cũng như lợi ích của BHXH.

Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu, thời gian tới các cơ quan, đơn vị cần phát huy lợi thế, đổi mới, sáng tạo nhằm tập trung thông tin, tuyên truyền, vận động để tất cả người dân hiểu được sự ưu việt của chính sách BHXH. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ với BHXH Việt Nam để triển khai các hoạt động tốt nhất. Bên cạnh đó, Bộ TT&TT sẽ đồng hành cùng BHXH Việt Nam và Vietnam Post nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền tới từng người dân trong việc tham gia BHXH tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình. Lãnh đạo Bộ TT&TT cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố cùng đồng hành với BHXH Việt Nam và Bưu điện Việt Nam để tuyên truyền có hiệu quả đến từng đối tượng trong độ tuổi lao động tại địa phương nhưng chưa tham gia BHXH.

P.V

 

.
.
.
.