.
.

Tuổi trẻ Mobifone nâng cao trình độ lý luận chính trị và năng lực làm chủ khoa học công nghệ

Thứ Sáu, 25/08/2017|17:39

Ngày 25/8, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Viễn thông Mobifone tổ chức tập huấn công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017, chuyên đề nâng cao trình độ lý luận chính trị và năng lực làm chủ khoa học công nghệ cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn Tổng công ty.

Đồng chí Nguyễn Thị Tiếp
Đồng chí Nguyễn Thị Tiếp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối truyền đạt nội dung "6 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên".

Trong thời gian một ngày, lớp học được truyền đạt các nội dung học tập lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên, gồm: Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam – người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Trường học XHCN của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam; Đoàn viên phấn đấu trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đoàn viên thanh niên Tổng công ty tham gia lớp học.
Đoàn viên thanh niên Tổng công ty tham gia lớp học.

Các đại biểu còn được tham gia học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từ đó nghiên cứu, tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng trên các mặt công tác: Tăng cường giáo dục, tuyên truyền, xây dựng tinh thần chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đồng thời tổ chức học tập, thảo luận, liên hệ và lựa chọn những việc làm theo của tập thể và cá nhân cán bộ, đoàn viên thanh niên, công chức, viên chức, người lao động, phát huy vai trò của tuổi trẻ tham gia xây dựng Đảng, góp phần tích cực phát triển doanh nghiệp bền vững.

Đồng chí Bùi Chí Tuệ - Bí thư Đoàn thanh niên Tổng công ty phát biểu tại lớp tập huấn.
Đồng chí Bùi Chí Tuệ - Bí thư Đoàn thanh niên Tổng công ty phát biểu tại lớp tập huấn.

Lớp học cũng đã có buổi trao đổi với chuyên gia kinh tế về Cuộc cách mạng 4.0 với doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là doanh nghiệp viễn thông – cơ hội và thách thức với thế hệ trẻ MobiFone trong việc làm chủ cuộc cách mạng 4.0.

P.V

.
.
.
.