.
.

Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật góp phần giảm chi phí của Petrolimex

Thứ Năm, 15/03/2012|17:20

Chỉ tính riêng trong 2 năm trở lại đây Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam- Petrolimex đã có hàng chục sáng kiến, sáng chế, giải pháp hữu ích, chương trình hợp lý hóa sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả thiết thực, tiết kiệm nhiều tỷ đồng.

Môi trường Tổng kho Đức Giang xanh- sạch-đẹp
Môi trường Tổng kho Đức Giang xanh- sạch-đẹp

Với hàng chục ngàn cán bộ nhân viên và người lao động thường xuyên hoạt động và tiếp xúc môi trường xăng dầu độc hại, nặng nhọc, đòi hỏi cao về an toàn phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường, Petrolimex luôn xác định rằng, xây dựng môi trường làm việc năng động, khoa học, chuyên nghiệp và thân thiện chính là xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Vì vậy, phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật ở Petrolimex có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn tuyệt đối các công trình xăng dầu.

Nhiều sáng kiến, giải pháp hợp lý hóa sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới đã góp phần giải quyết được những khó khăn, ách tắc trong sản xuất kinh doanh; tiết kiệm, sử dụng có hiệu quả vật tư, máy móc thiết bị hiện có; nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm; cải thiện điều kiện làm việc và môi trường lao động.

Các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích tại Petrolimex đã giúp cho tập thể người lao động nhanh chóng vươn lên tiếp cận và làm chủ công nghệ trong sản xuất kinh doanh, tạo nền móng vững chắc cho Tập đoàn hội nhập, mở rộng hợp tác với các bạn hàng dầu khí lớn trên thế giới.

Chỉ tính riêng trong 2 năm trở lại đây Tập đoàn đã có hàng chục sáng kiến, sáng chế, giải pháp hữu ích, chương trình hợp lý hoá sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả thiết thực, tiết kiệm nhiều tỷ đồng như: Dự án quản trị nguồn lực ERP nhằm nâng cao khả năng quản trị hệ thống đáp ứng tính cạnh tranh trên thị trường; các dự án tự động hoá kho bể và cửa hàng xăng dầu; nghiên cứu, chế tạo thiết bị tiếp địa chống tĩnh điện dùng cho phương tiện vận tải xăng dầu; ứng dụng công nghệ thu hồi hơi xăng dầu tại các cửa hàng xăng dầu; thử nghiệm và đưa vào sử dụng hệ thống báo tràn tự động cho các bể chứa xăng dầu; nghiên cứu, đầu tư, trang bị vải lọc dầu SOS1 để xử lý nước thải nhiễm dầu đảm bảo an toàn môi trường tại các công trình xăng dầu…

Trong số đó, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường đã đóng góp hiệu quả trực tiếp vào công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình xăng dầu, góp phần tạo lập môi trường ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững của tập đoàn.

Hệ thống đường ống, kho bể tại Tổng kho Xăng dầu Đức Giang được áp dụng công nghệ hiện đại

Thiết bị tiếp địa chống tĩnh điện TĐ-PLX dùng cho các phương tiện vận chuyển xăng dầu

Đặc biệt, đề tài khoa học “Thiết kế, chế tạo thiết bị tiếp địa chống tĩnh điện TĐ-PLX chuyên dụng cho các phương tiện vận tải xăng dầu” của Petrolimex đã thành công xuất sắc. Mục đích của đề tài nhằm nâng cao hệ số an toàn phòng chống cháy nổ trong quá trình nhập xuất hàng hoá cho các phương tiện vận tải xăng dầu đường bộ. Đề tài đã được Hội đồng sáng kiến, sáng chế của Petrolimex, Tổng cục Tiêu chuẩn- đo lường- chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ), Hội đồng Khoa học và ứng dụng công nghệ của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công An) đánh giá cao, đáp ứng tốt yêu cầu kỹ thuật, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam về chống tĩnh điện. Với tính năng kỹ thuật ưu việt, ngày 25/10/2011 đề tài đã được Cục Sở hữu Trí tuệ (Bộ Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp Bằng độc quyền sáng chế số VN1-0009777.

Việc trang bị thiết bị TĐ-PLX sẽ tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu so với thiết bị nhập ngoại cùng tính năng tương đương khoảng 80 tỷ đồng.

Nhận thức được trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường đối với cộng đồng xã hội, Petrolimex đã nghiên cứu, đánh giá và thử nghiệm thành công giải pháp thu hồi hơi, giảm thiểu ô nhiễm môi trường do hơi xăng dầu gây ra khi nhập hàng từ ô tô xi téc xuống các bể chứa tại cửa hàng xăng dầu. Đến nay 100% cửa hàng xăng dầu của Petrolimex đã được đầu tư lắp đặt và đưa vào vận hành sử dụng hệ thống thu hồi hơi xăng dầu. Hiệu quả áp dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật này không xác định được bằng giá trị cụ thể, nhưng đã góp phần đặc biệt quan trọng kiểm soát ô nhiễm môi trường, nâng cao hệ số an toàn cháy nổ cho các cửa hàng xăng dầu.

Để xử lý nước thải nhiễm dầu đạt các tiêu chuẩn quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Petrolimex đã nghiên cứu và chủ động đề xuất, phối hợp với cơ quan chức năng xây dựng và công bố Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 29:2010/BTNMT về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu. Ngay sau đó, Tập đoàn cũng đã khẩn trương nghiên cứu, đánh giá và so sánh các phương pháp, công nghệ xử lý nước thải nhiễm dầu trên thế giới để quyết định lựa chọn công nghệ sử dụng vải lọc dầu chuyên dụng SOS1 vào kiểm soát nước thải tại các công trình xăng dầu. Việc sử dụng vải lọc dầu đã đạt được hiệu quả thiết thực, tận dụng, kết hợp được các trang thiết bị đã đầu tư; quy trình thao tác vận hành đơn giản; dễ bảo dưỡng, thay thế; công suất xử lý đáp ứng được cho các loại kho và cửa hàng xăng dầu; không sử dụng hoá chất phụ trợ; chi phí nhân công vận hành thấp; hiệu quả kinh tế cao.

Trong điều kiện nền kinh tế đất nước hiện nay còn khó khăn, phong trào sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc sử dụng tri thức và tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Đỗ Hữu Tạo- Đỗ Giang/CôngThương

.
.
.
.