.
.

Petrolimex báo lãi vượt 1.000 tỷ, nợ ngắn hạn 37.540 tỷ đồng

Thứ Ba, 20/11/2012|22:36

Theo thuyết minh báo cáo tài chính của Petrolimex, trong cơ cấu lợi nhuận trước thuế 9 tháng của Tập đoàn, mảng kinh doanh xăng dầu lãi trên 58 tỷ đồng.

Petrolimex lãi trước thuế 476,4 tỷ đồng trong quý 3/2012 và lũy kế 9 tháng lãi 1.030 tỷ đồng...
Petrolimex lãi trước thuế 476,4 tỷ đồng trong quý III/2012 và lũy kế 9 tháng lãi 1.030 tỷ đồng...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý III và 9 tháng năm 2012. Báo cáo tài chính hợp nhất của Petrolimex gồm công ty mẹ và 42 công ty TNHH MTV kinh doanh xăng dầu trong nước, 25 công ty con là công ty cổ phần, 4 công ty TNHH nhiều thành viên và 2 công ty TNHH MTV tại nước ngoài.

Theo đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Petrolimex trong quý III/2012 đạt trên 49.013 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt hơn 150.394 tỷ đồng.

Trong quý III, doanh thu tài chính của Petrolimex đạt 186,5 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt hơn 794 tỷ đồng. Phần lãi từ công ty liên kết, liên doanh quý III đạt 99,3 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt trên 355 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, Petrolimex lãi trước thuế 476,4 tỷ đồng trong quý III và lũy kế 9 tháng lãi 1.030 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế quý III của công ty mẹ đạt 374,68 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng lãi 620,69 tỷ đồng. EPS 9 tháng đạt 580 đồng, riêng EPS quý III đạt 350 đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính của Petrolimex, trong cơ cấu lợi nhuận trước thuế 9 tháng của Tập đoàn, mảng kinh doanh xăng dầu lãi trên 58 tỷ đồng.

Tính đến 30/9/2012, tổng tài sản của Petrolimex đạt 58.160 tỷ đồng, cao hơn con số 57.665 tỷ đồng hồi đầu năm nay. Nợ phải trả của Tập đoàn là 43.701 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 37.540 tỷ đồng.

Hàng tồn kho tại thời điểm 30/9/2012 là 16.401 tỷ đồng, trong đó, tồn kho của riêng công ty mẹ là 13.868 tỷ đồng.

Cũng tính đến cuối tháng 9/2012, vốn chủ sở hữu của Petrolimex đạt 11.845 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư của chủ sở hữu đạt 10.700 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối hơn 1.000 tỷ đồng.

Được biết, tại phiên chất vấn ngày 11/12, Tổng kiểm toán Nhà nước Đinh Tiến Dũng cho biết, kết quả kiểm toán Petrolimex năm 2011 cho thấy tập đoàn này lỗ 1.423,46 tỉ đồng, trong đó, khối đơn vị kinh doanh xăng dầu lỗ 2.358,77 tỉ đồng, các công ty con lãi 841,29 tỉ đồng. Lương bình quân tính chung toàn tập đoàn là hơn 6 triệu đồng. Còn Chủ tịch Petrolimex là 58 triệu đồng, ủy viên hội đồng quản trị 42 triệu, ủy viên là trưởng ban kiểm sát 41 triệu, phó tổng giám đốc 40 triệu.

Thu Thủy (Theo VET)

.
.
.
.