.
.

Ghi nhận từ một đơn vị hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ nộp thuế

Chủ Nhật, 06/01/2013|21:52

 

Được thành lập từ năm 1990, Công ty Xăng dầu Quảng Trị là đơn vị thành viên của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, kinh doanh trên các lĩnh vực gồm xăng dầu, gas, hoá dầu và dịch vụ. Những năm qua, mặc dù kinh doanh trong điều kiện khó khăn chung của cả nước và địa phương nhưng công ty luôn phát huy truyền thống xây dựng và phát triển, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao, đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu xăng dầu, gas, hóa dầu và dịch vụ cho sản xuất kinh doanh, quốc phòng - an ninh và tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt, công ty luôn quan tâm đến việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước, năm 2012 được tỉnh ghi nhận là một trong những đơn vị hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ nộp thuế, nộp ngân sách nhà nước 61 tỷ đồng, đạt 115,1% kế hoạch. 


Năm 2012, tình hình kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn do giá xăng dầu trong nước và thế giới liên tục biến động; cơ chế giá xăng dầu vẫn chưa được vận hành đầy đủ theo Nghị định 84/2009/NĐ-CP của Chính phủ. Mặt khác, việc thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và chủ trương cắt giảm đầu tư công của Chính phủ theo tinh thần Nghị quyết 11/NQ-CP đã ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn.

Bà Hoàng Thị Hoa - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Quảng Trị nhận cờ tại buổi lễ khen thưởng DN nộp thuế xuất sắc năm 2012 do UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức.
Bà Hoàng Thị Hoa - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Quảng Trị nhận cờ tại buổi lễ khen thưởng DN nộp thuế xuất sắc năm 2012 do UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức.

Bên cạnh đó, công ty hoạt động kinh doanh trên địa bàn có nền kinh tế chậm phát triển, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu không lớn, là công ty tuyến sau nên chi phí kinh doanh phát sinh lớn, dẫn đến khả năng cạnh tranh của công ty có những hạn chế nhất định. Để thực hiện mục tiêu, kế hoạch năm 2012, công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều chủ trương, biện pháp sát đúng đồng thời tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do cấp trên phát động; phối hợp với các tổ chức, đoàn thể phát động các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, từ đó đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong tập thể người lao động, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012. Tiêu biểu như các phong trào: Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, tăng năng suất lao động; Quản lý tốt, tiết giảm chi phí nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động; Áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008; Nâng cao chất lượng quản lý tạo uy tín, thương hiệu. Thực hiện “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp; giữ gìn an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động, xây dựng môi trường kinh doanh “xanh, sạch, đẹp”; đền ơn đáp nghĩa, từ thiện- xã hội .

Trên cơ sở thực hiện các phong trào thi đua cụ thể, Công ty Xăng dầu Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ lên trên lĩnh vực kinh doanh cũng như hoạt động từ thiện- xã hội, góp phần tích cực vào việc hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ nộp thuế nhà nước. Trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, phát triển mạng lưới kinh doanh, riêng năm 2012, công ty đã đầu tư xây dựng mới 4 cửa hàng xăng dầu, 1 trạm dịch vụ ăn nghỉ và nâng cấp sửa chữa các cửa hàng với tổng giá trị đầu tư 29,8 tỷ đồng, đạt 177,4% kế hoạch năm, tăng 159,3% so với năm 2011. Đến nay, công ty đã có 35 cửa hàng xăng dầu, 9 cửa hàng gas đúng theo nhận diện thương hiệu Petrolimex; đảm bảo môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp với trang thiết bị bơm -rót hiện đại. Về công tác quản lý, công ty đã xây dựng bổ sung hoàn thiện hệ thống các văn bản nội quy, quy chế quản lý nội bộ phù hợp với cơ chế kinh doanh mới của tập đoàn. Chú trọng việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, tháng 9/2012, công ty đã được cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn kinh doanh xăng dầu, sản phẩm hóa dầu và khí hóa lỏng. Công ty cũng hoàn thiện hệ thống chất lượng quốc gia năm 2012 và được Hội đồng thẩm định chất lượng quốc gia đánh giá cao, đang xét trình đề nghị nhà nước tặng thưởng chất lượng Vàng cho Công ty.

Thông qua các tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng, công ty đã tổ chức cho cán bộ đảng viên, CNVC, LĐ học tập quán triệt các chỉ thị của Đảng, Nhà nước về nội dung “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đồng thời xây dựng tiêu chuẩn mẫu hình người cán bộ, đảng viên, công nhân viên công ty. Công tác quốc phòng- an ninh, an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt, môi trường luôn được công ty quan tâm thực hiện. Song song với thực hiện tốt các hoạt động sản xuất, kinh doanh, công ty cũng đã tích cực hưởng ứng, vận động CNVC, LĐ thực hiện tốt các chính sách xã hội - từ thiện trên địa bàn. Năm 2012, công ty đã trích từ các nguồn quỹ và huy động sự đóng góp của người lao động được trên 157 triệu đồng để phụng dưỡng 3 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Tổ chức cho CNVC, LĐ viếng, dâng hương các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia, thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân ngày Thương binh- Liệt sĩ 27/7 và tham gia công tác xã hội từ thiện khác do tỉnh phát động… 


Công tác thi đua khen thưởng của công ty được gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động. Đồng thời, trong quá trình thực hiện luôn tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm từ các phong trào thi đua để kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, từ đó tạo động lực, sự gắn bó của người lao động đối với doanh nghiệp. Các phong trào thi đua của công ty đã thu hút được đông đảo CNVC, LĐ tích cực tham gia, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ của doanh nghiệp. Nhờ vậy, năm 2012, công ty thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch trên giao, đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn. Thực hiện tốt vai trò bình ổn giá cả thị trường khi có biến động về giá xăng dầu; hoàn thành vượt mức nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2013, Công ty Xăng dầu Quảng Trị tiếp tục tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do cấp trên phát động, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của mỗi người lao động ở công ty nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch nhiệm vụ năm 2013, tiếp tục hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước.

Nguồn:  Báo Quảng Tr

.
.
.
.