.
.

Petrolimex: Tầm nhìn vượt qua biến động!

Thứ Ba, 26/02/2013|14:07

Là doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tiền thân là Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, có nhiệm vụ bảo toàn và phát triển nguồn vốn nhà nước, giữ vai trò chủ lực, chủ đạo điều tiết, ổn định và phát triển thị trường xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu phục vụ đắc lực cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trước những thách thức của giá cả xăng dầu có nhiều biến động trên thị trường thế giới, với sức ép cạnh tranh và phản ánh đa chiều từ dư luận xã hội, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã nỗ lực chủ động nắm bắt thông tin và đưa ra nhiều mục tiêu, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ mang tính chiến lược để từng bước khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, duy trì sự phát triển ổn định, giữ vững được uy tín và vị thế chủ đạo ở thị trường xăng dầu trong nước. Trò chuyện về vấn đề này, ông Trần Văn Thịnh – Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã có những trao đổi về những mục tiêu, định hướng và giải pháp của Petrolimex đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch HĐQT và ông Trần Văn Thịnh (bên trái), Tổng giám đốc Petrolimex khởi động Thương hiệu mới
Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch HĐQT và ông Trần Văn Thịnh (bên trái), Tổng giám đốc Petrolimex khởi động Thương hiệu mới

PV: Thưa ông, ông có thể cho biết những tác động từ tình hình chung đến việc hoạch định những mục tiêu, giải pháp của Petrolimex trong giai đoạn tới?

TGĐ Trần Văn Thịnh: Trong giai đoạn 2011 – 2015, khi kinh tế Việt nam chưa có dấu hiệu phục hồi nhưng những giải pháp mang tính vĩ mô của Chính phủ đã góp phần ngăn chặn đà suy giảm, bước đầu phát huy hiệu quả. Trong năm vừa qua, Việt Nam phải đối mặt với nhiều vấn đề quan trọng cả ngắn hạn và trung hạn như sự khó khăn của nền kinh tế toàn cầu, những bất ổn vĩ mô của nền kinh tế đang đặt ra nhiều nhiệm vụ cấp thiết nhất là trong hai năm đầu của kế hoạch 2011 – 2015. Mức cam kết ODA cũng như giá trị các dự án FDI năm 2012 cũng bị suy giảm rõ rệt so với các năm trước. Dự báo bước sang năm 2012, sự khởi sắc của nền kinh tế còn phụ thuộc nhiều vào việc giải quyết các tồn tại hiện nay trong doanh nghiệp như xử lý nợ xấu của ngân hàng, tăng tính thanh khoản cho thị trường bất động sản, giảm mức hàng tồn kho… Các vấn đề trên đều có ảnh hưởng đến mức tiêu thụ xăng dầu, các sản phẩm hóa đầu, dịch vụ xăng dầu và do đó trực tiếp tác động đến việc hoạch định mục tiêu, kế hoạch và giải pháp thực hiện của Petrolimex cho giai đoạn 2013 – 2015, nhưng trong từng diễn biến cụ thể của tình hình thị trường mà Petrolimex đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm hạn chế những tác động, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả.

PV: Ông có thể trao đổi rõ hơn về định hướng hoạt động của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, mục tiêu cụ thể của việc tái cơ cấu?

TGĐ Trần Văn Thịnh: Nói một cách khái quát, dựa trên các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và các Bộ, ngành cùng với chiến lược, đặc thù của riêng mình, Petrolimex đã xác định các định hướng lớn trong việc tái cơ cấu. Mục tiêu cơ bản của tái cơ cấu là: Petrolimex chính thức hoạt động theo mô hình Tập đoàn đa sở hữu của công ty mẹ từ công ty nhà nước sang công ty cổ phần để huy động nguồn vốn của xã hội phục vụ đầu tư phát triển đồng thời định vị lại các lĩnh vực kinh doanh chính. Cổ phần hóa Petrolimex cũng là tiền đề cho việc minh bạch hóa, thị trường hóa hơn nữa hoạt động kinh doanh xăng, dầu; Nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt hơn vai trò bảo đảm an ninh năng lượng, bình ổn thị trường xăng, dầu, góp phần vào điều tiết các cân đối lớn của nền kinh tế; Đổi mới và áp dụng các hệ thống quản trị doanh nghiệp tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả lao động; Phân bổ lại nguồn lực con người và nguồn lực tài chính; Phát triển cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực nhằm tối đa hóa lợi ích, tăng cường lợi thế kinh doanh trên thị trường và tăng cường quản trị rủi ro trên toàn hệ thống. Bên cạnh đó là gộp các công ty thành viên để giảm đầu mối, giảm chi phí và giảm sự cạnh tranh nội bộ, tạo nguồn sinh lực mới cho Tập đoàn. Hướng tới xây dựng và phát triển Petrolimex trong cơ chế thị trường có sự cạnh tranh và bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong kinh doanh.

PV: Ngoài việc tái cơ cấu, mục tiêu phát triển lâu dài của Petrolimex như thế nào, thưa ông?

TGĐ Trần Văn Thịnh: Đi đôi với nỗ lực tái cơ cấu, chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, gắn với hiệu quả kinh tế, có tích lũy và tăng trưởng quy mô doanh nghiệp, gắn tăng trưởng chiều rộng với phát triển chiều sâu, với an ninh quốc phòng, với bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội. Phát triển phải đảm bảo tính đồng bộ, nhất thể hóa trên toàn bộ hệ thống tổ chức và quản lý của Tập đoàn, lấy yếu tố con người vừa là động lực vừa là mục tiêu của toàn bộ quá trình phát triển của Petrolimex trong tương lai.

PV: Ông có thể chia sẻ về nội dung và giải pháp cụ thể trong năm 2013 cũng như mục tiêu dài hạn của Petrolimex trong những năm tiếp theo không?

TGĐ Trần Văn Thịnh: Theo kế hoạch thực hiện từ năm 2012, bước sang năm mới 2013, Petrolimex vẫn tích cực đẩy mạnh các biện pháp hữu hiệu để quản lý chặt chẽ và tiết giảm chi phí kinh doanh trên toàn hệ thống. Vận hành hệ thống tổ chức và quản trị mới sau tái cấu trúc, thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Tính đến năm 2015, Petrolimex cũng đã có những định hướng và giải pháp mang tính trung hạn. Một trong những giải pháp đầu tiên của chúng tôi chính là xác định lại các mục tiêu chiến lược với tầm nhìn đến năm 2020, trên cơ sở đó xây dựng và triển khai kế hoạch tái cấu trúc toàn diện. Định vị lại các công đoạn trong chuỗi kinh doanh xăng dầu, phân vùng và tổ chức lại thị trường, hoàn thiện cơ chế kinh doanh, chủ động vận hành kinh doanh theo thị trường khi điều kiện cho phép; không ngừng quảng bá, bảo vệ và phát triển thương hiệu Petrolimex trên thị trường trong và ngoài nước, tăng cường kiểm soát trong kinh doanh để tăng hiệu quả, giảm thiểu rủi ro. Thông qua đó, ưu tiên phát triển kênh bán hàng tại các khu vực, thị trường có hiệu quả, tăng cường năng lực kinh doanh, hiện đại hóa, tin học hóa và đổi mới quản lý hoạt động bán lẻ. Đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu phát triển của Petrolimex, đặc biệt là hệ thống kho, cảng đầu mối, các dự án mang tính xương sống như lọc - hóa dầu, kho ngoại quan, cơ cấu lại đội tàu dầu… Từ đó, tạo ra lợi thế đón đầu trong cạnh tranh, nhất là cạnh tranh với các hãng xăng dầu nước ngoài.

PV: Được biết, hệ thông công nghệ thông tin cũng chính là điểm mạnh của Petrolimex trong việc ổn định cung cấp thông tin quản trị?

TGĐ Trần Văn Thịnh: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã tiến hành áp dụng công nghệ thông tin trong quản trị kinh doanh với mạng diện rộng (WAN), trung tâm dữ liệu (DATA CENTER) và gần đây nhất là Dự án hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP đây là dự án huyết mạch giúp quản trị tốt nguồn lực, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường, giảm thiểu thời gian, chi phí, nhân lực nhưng vẫn đảm bảo cung cấp trong thời gian thực. Đây là điểm cốt lõi của hệ thống công nghệ thông tin của Petrolimex trong tương lai. Các phân hệ ứng dụng ERP bao gồm: Kế toán tài chính, kế toán quản trị, quản lý kho bể và mua hàng, quản lý bán hàng đặc thù hàng hóa thuộc khối công ty kinh doanh xăng dầu. Có thể nói, đây là một dự án với các quy trình quản trị tiên tiến cấp xuất xăng dầu khép kín, tiên tiến, hiện đại, minh bạch và văn minh.

PV: Thưa ông, nguồn vốn và đầu tư phát triển kinh doanh của Petrolimex được xác định như thế nào?

TGĐ Trần Văn Thịnh: Hiện Petrolimex đã xây dựng và triển khai đề án khai thác các giá trị gia tăng tại các cửa hàng bán lẻ tạo ra chuỗi cửa hàng với các dịch vụ tiện ích đón đầu sự phát triển kinh tế, xã hội, sự thay đổi tập quán giao thông và thói quen mua sắm của người tiêu dùng trong tương lai. Xây dựng phương án tổng thể về cân đối vốn và đảm bảo nguồn vốn cho kinh doanh và đầu tư phát triển. Khai thông nguồn vốn từ các kênh huy động khác nhau trong đó đặc biệt là từ việc cổ phần hóa. Thực hiện tốt những công tác này, tính chung đến nay tình hình kinh doanh của Tập đoàn đã có nhiều khởi sắc.

PV: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam mới công bố hệ thống nhận diện thương hiệu mới. Ông có thể cho biết ý tưởng, hiệu quả mong muốn của Petrolimex là gì?

TGĐ Trần Văn Thịnh: Với việc công bố hệ thống nhận diện mới, chúng tôi đã xác định nhãn hiệu mới của Petrolimex có ý nghĩa kế thừa giá trị cốt lõi quý báu, phát huy những mặt tốt của nhận diện trước cũng như hy vọng sẽ ‘tiến xa hơn”. Sâu xa hơn trong việc công bố hệ thống nhận diện mới chính là những ẩn ý phía sau trong việc nỗ lực thay đổi để phát triển, tập trung xây dựng văn hóa doanh nghiệp, vận hành chương trình quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP), rà soát các quy trình quy phạm, hoàn thiện công tác quản lý… Viêc công bố hệ thống nhận diện thương hiệu chính là lời cam kết của chúng tôi với người tiêu dùng, với đối tác về chất lượng và dịch vụ của Petrolimex.

PV: Được biết Petrolimex là một doanh nghiệp rất quan tâm đến vấn đề xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Vậy trong những năm qua, hoạt động điển hình của Petrolimex trong việc duy trì và phát triển văn hóa ấy như thế nào?

TGĐ Trần Văn Thịnh: Petrolimex luôn cho rằng xây dựng văn hóa doanh nghiệp phải chú trọng đến yếu tố con người. Ngoài những chủ trương, kế hoạch và phong trào hoạt động tập thể mang tính tích cực, chúng tôi luôn có quan điểm rằng, con người là tài sản quý và hơn hết tác phong và đạo đức nghề nghiệp chính là nét đẹp điển hình trong văn hóa doanh nghiệp. Nhờ đó, mỗi thành viên của Petrolimex đều xác định trách nhiệm và niềm tự hào trong công tác của mình. Không những thế, tập thể lãnh đạo và nhân viên Tập đoàn đều đặn tham gia tích cực các công tác từ thiện xã hội, phong trào đền ơn đáp nghĩa… do các cấp hội phát động. Chỉ riêng giai đoạn 2006 – 2012, hoạt động từ thiện của Petrolimex đã xấp xỉ 700 tỷ đồng. Năm 2009, Tập đoàn được Chính phủ giao nhiệm vụ hỗ trợ huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27.12.2008 của Chính phủ. Sau 3 năm triển khai, Tập đoàn đã hỗ trợ huyện Đồng Văn với tổng giá trị trên 30 tỷ đồng để xóa gần 2.500 căn nhà tạm, hỗ trợ trang thiết bị cho Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn và hỗ trợ xây dựng trường học nội trú cho huyện…

PV: Cuối cùng, ông có thể giới thiệu một số thành tích tiêu biểu mà Petrolimex đã đạt được trong thời gian qua?

TGĐ Trần Văn Thịnh: Với sự nỗ lực và những đóng góp tích cực, góp phần và công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, trong những năm qua tập thể cán bộ công nhân viên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã vinh dự và tự hào được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý, tiêu biểu đó là: Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập (các hạng); Huân chương Lao động (các hạng); Huân chương Chiến công (các hạng); Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cùng nhiều bằng giấy khen các loại.

Cám ơn ông! Nhân dịp đầu năm mới xin chúc ông luôn luôn dồi dào sức khỏe và chúc cho Petrolimex sẽ ngày càng phát triển bền vững, luôn khẳng định được bản lĩnh cái “Tâm” và cái “Tầm” của một doanh nghiệp lớn. Năm 2013 và những năm tiếp theo, Petrolimex sẽ tiếp tục thành công và khởi sắc hơn nữa để góp phần vào quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Nguồn:  Tạp chí Văn hóa Doanh nhân số tháng 01/2013
.
.
.
.