.
.

Nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo để nâng cao hiệu quả hoạt động của Petrolimex

Chủ Nhật, 03/03/2013|20:09

Vừa qua, Ban chấp hành Đảng bộ (Đảng ủy) Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) đã họp phiên mở rộng thông qua phương hướng, nhiệm vụ và chương trình công tác năm 2013. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Petrolimex Bùi Ngọc Bảo chủ trì hội nghị.

Bí thư Đảng ủy Petrolimex Bùi Ngọc Bảo chủ trì hội nghị
Bí thư Đảng ủy Petrolimex Bùi Ngọc Bảo chủ trì hội nghị

Hội nghị quyết nghị: Năm 2013 Đảng ủy Tập đoàn tập trung vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo và đổi mới phương thức lãnh đạo để nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn Tập đoàn; đồng thời, triển khai tái cấu trúc đúng lộ trình, đúng quy trình, đạt mục tiêu phát triển.

Hội nghị đề ra 2 nhóm giải pháp về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và về công tác xây dựng Đảng; triển khai đến cán bộ, đảng viên tại tất cả các tổ chức Đảng trực thuộc và các đơn vị thành viên Petrolimex.

Các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp (Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên,…) chủ động phát huy hơn nữa vai trò của mình; tập trung vào các hoạt động đặc trưng và thiết thực; động viên cán bộ công nhân viên - người lao động (CBCNV-NLĐ) nỗ lực phấn đấu ngay từ đầu năm để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh (SX-KD) 2013 lấy hiệu quả làm trung tâm.

Năm 2012, 1.395 đảng viên thuộc Đảng bộ đã có rất nhiều nỗ lực trong công tác lãnh đạo, sát cánh cùng CBCNV-NLĐ triển khai nhiệm vụ SX-KD, thực hành tiết kiệm, xây dựng Đảng, phát triển đơn vị; đồng thời, thực hiện tốt công tác an toàn phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn và vệ sinh môi trường, góp phần tích cực vào công tác an ninh quốc phòng, tích cực tham gia công tác xã hội từ thiện. Đảng ủy xác định tiếp tục phát huy các mặt mạnh, các nhân tố tích cực để đẩy mạnh các phong trào thi đua trong năm 2013 gắn với mục tiêu phát triển toàn diện.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Bên cạnh đó, năm 2012 tuy không nhiều nhưng vẫn còn có tổ chức Đảng cơ sở hoạt động chưa đều so với mặt bằng chung trong Tập đoàn; nguyên nhân chủ yếu là do người đứng đầu cấp ủy chưa đổi mới phương thức lãnh đạo để phát huy vai trò của các ủy viên ban chấp hành và đội ngũ đảng viên. Điều này cần phải được chấn chỉnh cho việc lãnh đạo công tác trong năm 2013.

Một số chỉ tiêu cụ thể của năm 2013: Bảo đảm nguồn cung ứng xăng dầu tại thị trường nội địa tăng 3% (trong đó, bán lẻ tăng 5%), nộp ngân sách tăng 10% so với thực hiện năm 2012, bảo đảm công ăn việc làm của người lao động, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần trên cơ sở nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh.

Hội nghị cũng đã tổng kết phong trào thi đua năm 2012; khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xây dựng đơn vị.

Petrolimex

.
.
.
.