.
.

Chính phủ chính thức ra Quyết định về tái cơ cấu Tập đoàn VNPT

Thứ Năm, 12/06/2014|09:01

Thủ tướng Chính phủ vừa chính thức ký ban hành Quyết định 888/QĐ-TTg về việc Phê duyệt đề án tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) giai đoạn 2014-2015.

Theo Quyết định được ký vào ngày 10/6 này, Chính phủ điều chuyển nguyên trạng Công ty VMS (MobiFone), Bưu điện Trung ương, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về Bộ Thông tin và Truyền thông Quản lý.

Ngoài ra, các bệnh viện đa khoa, bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng tại Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, các trường trung học bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tại Hà Nam, Tiền Giang, Thái Nguyên sẽ được điều chuyển về địa phương quản lý.

Về việc sắp xếp các đơn vị còn lại của VNPT, Chính phủ yêu cầu tổ chức lại các công ty, đơn vị, bộ phận đang quản lý hoạt động kinh doanh viễn thông hiện nay của VNPT thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Viễn thông (VNPT-VinaPhone).

Với các đơn vị đang quản lý hoạt động kinh doanh sản phẩm phần mềm, dịch vụ giá trị gia tăng, truyền thông hiện nay của VNPT sẽ thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Truyền thông (VNPT-Media).

Các đơn vị, bộ phận đang quản lý hạ tầng mạng lưới viễn thông hiện nay của VNPT sẽ thành  Công ty hạ tầng mạng (VNPT-Net), hạch toán phụ thuộc VNPT để thực hiện chức năng đầu tư, xây dựng, quản lý, khai thác hạ tầng mạng lưới viễn thông thống nhất trong toàn tập đoàn; 63 VNPT tỉnh, thành phố sẽ là chi nhánh của VNPT, được tổ chức lại để hợp tác với các đơn vị khác thực hiện quản lý, khai thác mạng ngoại vi, thiết bị đầu cuối…

VNPT sau khi sắp xếp, tổ chức lại, cơ cấu của VNPT sẽ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Công ty hạ tầng mạng (VNPT-Net), 63 viễn thông tỉnh, thành phố, Trung tâm nghiên cứu phát triển, Trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin 2 sẽ là các đơn vị hạch toán phụ thuộc. VNPT sẽ có các công ty con là VNPT-VinaPhone, VNPT-Media, VNPT-Technology. VNPT cũng nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ của 18 công ty khác. Bên cạnh đó, VNPT cũng sẽ phải tiến hành thoái vốn đối với 63 doanh nghiệp đã góp vốn đầu tư.

Trung Hiền (Theo Vietnam+)

.
.
.
.