.
.

Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Hạ tầng mạng, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ Ba, 14/07/2015|18:11

Trong hai ngày 13 và 14/7/2015, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Hạ tầng mạng lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đến dự có đại diện lãnh đạo Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cùng đại diện Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc VNPT và 273 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1.000 đảng viên của Đảng bộ Tổng Công ty Hạ tầng mạng.

Quang cảnh Đại hội
Quang cảnh Đại hội

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Hạ tầng mạng lần thứ Nhất diễn ra trong thời điểm Tập đoàn VNPT đang từng bước hoàn thành việc thực hiện Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 10/06/2014 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Thông tin - Truyền thông về đề án tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2014 - 2015. Đây cũng là một trong ba Tổng Công ty được thành lập theo Quyết định ngày 08/5/2015 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và được giao nhiệm vụ quản lý toàn bộ hạ tầng mạng lưới của VNPT, đảm bảo toàn bộ hạ tầng mạng lưới phục vụ sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường và nâng tính cạnh tranh cho VNPT.

Với phương châm “Dân chủ - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ Nhất có nhiệm vụ quan trọng là xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản và các giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn VNPT, đồng chí Trần Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch Hội đồng thành viên đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của Tổ công tác chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Hạ tầng mạng, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng Công ty đã tập trung làm tốt công tác chuẩn bị, để Đại hội được tiến hành đúng quy trình, tiến độ và đảm bảo nghiêm túc về mọi mặt. Đồng chí cũng nhất trí với báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty và đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, xác định rõ những khó khăn, thách thức của Tổng Công ty trong tình hình mới cũng như những nội dung  mà Đảng uỷ đã trình bày chi tiết trong báo cáo phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2015 - 2020.

BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội
BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội

Tuy nhiên, trong thời gian tới, bên cạnh các yếu tố thuận lợi tạo tiền đề cho sự phát triển vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi sự nỗ lực toàn diện để vượt qua, đó là: sự định hình của cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng dẫn đến cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông; nhu cầu của thị trường với mức độ đa dạng hóa các loại hình dịch vụ ngày càng lớn, trong khi khả năng phát triển công nghệ, mở rộng mạng lưới có giới hạn nhất định; việc đổi mới mô hình tổ chức sản xuất đòi hỏi công tác quản trị và hệ thống cơ chế quản lý đi kèm phải phát huy được hiệu quả tích cực;…

Đồng chí đề nghị các Đại hội tập trung đi sâu thảo luận, đóng góp xây dựng và làm rõ hơn những vấn đề sau:

- Thứ nhất là: công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Tổng Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong quá trình thực hiện đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Thông tin - Truyền thông; xây dựng đội ngũ lao động chuyên nghiệp, chuyên biệt, đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại; không ngừng nâng cao năng lực tổ chức, quản lý, khai thác, điều hành và phát triển hạ tầng mạng lưới viễn thông của VNPT; nghiên cứu tiến bộ khoa học công nghệ mới, áp dụng vào thực tiễn tạo sự khác biệt, giành lợi thế cạnh tranh; mở rộng thị phần cũng như khẳng định vị thế của VNPT trong ngành Thông tin và Truyền thông.

- Thứ hai là: công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị - tư tưởng, tổ chức và cán bộ, kiểm tra, giám sát, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội... nhất là về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng theo tinh thần NQTW 4 (khóa XI), có các giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới công tác tổ chức, cán bộ, kiện toàn các tổ chức đảng, chuyên môn, đoàn thể phù hợp với mô hình tổ chức sản xuất mới; đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, làm tốt công tác dân vận trong tình hình mới.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, có đủ trí tuệ và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là xây dựng đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh.

Minh Nguyệt

.
.
.
.