.
.
SCIC bán 21,79% vốn điều lệ tại Vinaconex
Nếu giao dịch thành công vào đầu tháng 12 tới, SCIC chỉ còn nắm giữ 36% vốn điều lệ của Vinaconex (mã giao dịch chứng khoán VCG).
.
Hội nghị chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày 23/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã tổ chức Hội nghị Chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động hai đơn vị.
.
Chức năng nhiệm vụ
.
.
.
.
.
.