.
.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng làm việc với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Thứ Tư, 23/11/2011|01:40

 Ngày 19/10/2011, tại trụ sở Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. 

     Tham dự buổi làm việc còn có đại diện Văn phòng Chính phủ, Cục hàng hải Việt Nam, Đảng uỷ khối doanh nghiệp TW, lãnh đạo các doanh nghiệp Vận tải biển, doanh nghiệp cảng thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Tổng Giám đốc Nguyễn Cảnh Việt đã báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất kinh doanh, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2011 và dự kiến kế hoạch 5 năm (2011 – 2015) và những kiến nghị của Tổng công ty với Bộ trưởng. 

     Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đinh La Thăng  yêu cầu Tổng công ty cần nhanh chóng xây dựng chiến lược phát triển đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trên cơ sở đó, xây dựng đề án tái cơ cấu để thực hiện chiến lược đề ra. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh Tổng công ty cần tập trung vào ngành nghề sản xuất kinh doanh chính, tổ chức, sắp xếp lại công ty mẹ cho hợp lý. Đặc biệt, Bộ trưởng yêu cầu Tổng công ty phải tiến hành rà soát ngay lại các dự án đang và sẽ đầu tư, xếp trình tự ưu tiên, tập trung vào cảng Lạch Huyện ở miền Bắc, cảng Vân Phong ở miền Trung và cải tạo nâng cấp các cảng hiện có tại miền Nam. Tổng công ty cũng cần tập trung phát triển Logistics, coi đây là khâu đột phá của mình. Bộ trưởng cũng yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam, các Vụ thuộc Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu xem xét giải quyết những kiến nghị của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

.
.
.
.