.
.

Đảng ủy Vinalines triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2012

Thứ Năm, 12/01/2012|21:39

(ĐUKDNTW) - Ngày 12/01, Đảng ủy Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2011, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2012. Đồng chí Đỗ Tiến Khang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng đại diện các Ban, đơn vị của Đảng ủy Khối, tới dự.

Năm 2011, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, Đảng ủy Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã tập trung lãnh đạo, đề ra những biện pháp phù hợp với tình hình quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh của từng đơn vị. Trong đó chú trọng phát huy nội lực, tranh thủ sự hỗ trợ về cơ chế chính sách của Chính phủ, sự quan tâm của các bộ, ban ngành và của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, tập trung khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. 

Đồng chí Đỗ Tiến Khang, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Đỗ Tiến Khang, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại hội nghị.

Các đơn vị thành viên Tổng Công ty đã tích cực triển khai có hiệu quả các giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, đời sống của người lao động. Đảm bảo được nguồn vốn thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm, đặc biệt là phát triển đội tàu, các dự án cơ sở hạ tầng cảng biển; mở rộng và phát triển các ngành nghề kinh doanh dịch vụ. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của cả năm 2011 vẫn có sự tăng trưởng so với kế hoạch đề ra (sản lượng vận tải biển tăng 2%; sản lượng hàng thông qua cảng tăng 4%; tổng doanh thu tăng 10%, lợi nhuận tăng 24%).

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ, Đảng bộ Tổng Công ty đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng sản lượng, doanh thu, tiết kiệm tối đa chi phí để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tiến hành rà soát và thực hiện đình hoãn, giãn tiến độ 25 dự án với tổng số vốn dự kiến bố trí trong năm 2011 là 1.476 tỷ đồng, trong đó có 1 dự án đình không thực hiện (600 tỷ đồng), 24 dự án hoãn, giãn tiến độ thực hiện (876 tỷ đồng).

Trong công tác xây dựng Đảng, các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tích cực, chủ động tham gia, đề xuất và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt của các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, qua đó chủ động nắm bắt tình hình, nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Đảng bộ Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công trình Hàng hải nhận Cờ đơn vị Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 2007 – 2011 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng.
Đảng bộ Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công trình Hàng hải nhận Cờ đơn vị Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 2007 – 2011 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Khang, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối DNTW đã ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam trong năm 2011. Đồng thời nêu rõ, trước những tác động khó khăn và thuận lợi đan xen của tình hình kinh tế thế giới, Đảng bộ Tổng Công ty cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận Hội nghị Trung ương 3 (khóa XI). Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp của Chính phủ về tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Tăng cường chỉ đạo về công tác cán bộ; xây dựng phương án tổng thể về sắp xếp, củng cố tổ chức, nhân sự; nâng cao năng lực quản trị, điều hành đối với công ty mẹ và các đơn vị thành viên. Hoàn thiện, bổ sung phương án sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp của Tổng Công ty giai đoạn 2011-2015. Đặc biệt chú trọng triển khai thực hiện các chương trình đào tạo, tuyển dụng, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, Đảng bộ Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công trình Hàng hải đã được nhận Cờ đơn vị Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 2007 – 2011 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng; 3 đồng chí được  trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí được trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác Tuyên giáo của Đảng.

                                                                                                                                          Tin, ảnh: Thanh Tùng

.
.
.
.