.
.
Tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh lương thực năm 2021 và giai đoạn tiếp theo
Ngày 05/01/2021, tại Hà Nội, Tổng công ty Lương thưc Miền Bắc đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Hồ Sỹ Hùng - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp dự và phát biểu tại Hội nghị.
.
Chức năng nhiệm vụ
.
.
.
.
.
.