.
.
Kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam
Ngày 26/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam -CTCP đã tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng bộ Tổng công ty (26/9/2007 – 26/9/2017).
.
Học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XII
Vừa qua, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho gần 500 đồng chí là lãnh đạo, cán bộ chủ chốt và toàn thể đảng viên trong Tổng công ty, các đơn vị trực thuộc tại Khu vực Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu.
.
Giới thiệu
.
Chức năng nhiệm vụ
.
.
.
.
.
.