.
.
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ V (mở rộng) và sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Ngày 14/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ V (mở rộng) và sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" bằng hình thức trực tuyến tại 2 điểm cầu: Hà Nội và TP.HCM.
.
Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025
Vừa qua, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức trực tuyến với 2 điểm cầu (Hà Nội và TP.HCM) cho toàn thể cán bộ chủ chốt.
.
Nâng cao năng lực lãnh đạo, tiếp tục xây dựng và phát triển thương hiệu VNSTEEL
Trong 2 ngày (26-27/8), tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
.
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhất là từ khi lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước, Đảng ngày càng nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về tầm quan trọng và nội dung, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng. Đảng ta luôn nhất quán khẳng định: Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, giữ vững bản chất cách mạng và khoa học; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu là quy luật tồn tại, phát triển của Đảng. Từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam và kinh nghiệm của các đảng cầm quyền trên thế giới, trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã nhiều lần khẳng định: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt.
.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Công ty CP Tôn mạ Vnsteel Thăng Long
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhất là từ khi lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước, Đảng ngày càng nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về tầm quan trọng và nội dung, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng. Đảng ta luôn nhất quán khẳng định: Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, giữ vững bản chất cách mạng và khoa học; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu là quy luật tồn tại, phát triển của Đảng.
.
Thời gian qua, các tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp đã giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
.
Thu đã về, nắng trải vàng trên khắp các nẻo. Từ sảnh nhìn ra Công ty như một công viên xanh khoác thêm chiếc áo mới, những rặng hoa thi nhau đua sắc trắng, hồng, những chiếc lá non xanh mơn mởn, rồi những cây xoài cành lá sum xuê quả sai trĩu cành. Gắn bó suốt hơn 9 năm với Công ty, tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty luôn cảm thấy tự hào và hạnh phúc biết bao, nơi đây chúng tôi được sống chung dưới một mái nhà ấm Vnsteel Thăng Long, cùng nhau làm việc với một môi trường tốt, cùng nhau học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, nỗ lực cố gắng trong công việc với một nhiệt huyết chung là mong cho Công ty ngày càng phát triển, đảm bảo việc làm, chăm lo đời sống, ổn định thu nhập cho người lao động.
.
Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP được thành lập ngày 26/9/2007, ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng Bộ Tổng công ty đã luôn đánh giá đúng vị trí, vai trò quan trọng của thanh niên và công tác thanh niên trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
.
Đảng ủy Công ty cổ phần Thép Vicasa-Vnsteel là Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP. Đảng bộ Công ty có 05 chi bộ trực thuộc với 85 đảng viên. Trong những năm qua, đứng trước tình hình khó khăn chung của toàn xã hội, Ban chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần Thép Vicasa-Vnsteel đã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng quy chế hoạt động, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy kiện toàn bộ máy các tổ chức Đảng, đoàn thể… từ đó phát huy tốt vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao tác dụng trong công tác lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống việc làm cho người lao động.
.
Toàn cầu hóa là một xu hướng tất yếu trên thế giới, các quốc gia muốn triển kinh tế xã hội tuân thủ các yếu tố tích cực, lựa chọn con đường phát triển đề phù hợp với xu thế mới. Bởi vậy Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cùng các chỉ thị nêu rõ việc tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trở thành hành động cụ thể, thiết thực, thường xuyên, tự giác trong mỗi cán bộ Đảng viên, nhân dân và người lao động là nhu cầu cấp thiết của Đảng ta hiện nay.
.
.
.
.
.
.