.
.
Đảng bộ Vinataba quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Trong 2 ngày 21 và 22/6, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
.
Vinataba tập trung vào các trụ cột phát triển quan trọng
Một trong số đó là tái cơ cấu hệ thống quản trị toàn Tổng công ty Vinataba theo hướng tăng cường sự tập trung, chi phối của công ty mẹ trong các lĩnh vực tài chính, nhân sự, chiến lược, thương hiệu và nghiên cứu phát triển.
.
Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
Vừa qua, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
.
Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đưa việc
Ngày 22/4, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", giai đoạn 2016-2021 bằng hình thức trực tuyến tại 2 điểm cầu Hà Nội và TP.HCM.
.
Nỗ lực vượt khó, Vinataba nộp ngân sách trên 11 nghìn tỷ đồng năm 2020
Chiều 30/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam (Vinataba) tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
.
Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày 4/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 bằng hình thức trực tuyến tại 2 điểm cầu (Hà Nội và TP.HCM) cho toàn thể cán bộ chủ chốt.
.
Ngày nay khoa học công nghệ là nền tảng của công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Sở dĩ Đảng ta đánh giá khoa học và công nghệ có vai trò to lớn như vậy vì đó là một trong những yếu tố quan trọng đánh giá quyết định lợi thế cạnh tranh và tốc độ phát triển của một quốc gia. Đối với bất kỳ một lĩnh vực nào trong đời sống xã hội thì việc áp dụng khoa học kỹ thuật đều đem lại nguồn lợi ích vô cùng to lớn cũng như giảm thiểu được rất nhiều chi phí và nguồn nhân lực. Không nằm ngoài xu hướng đó trong những năm qua, Công ty Thuốc lá Sài Gòn luôn là đơn vị đi đầu trong ngành thuốc lá về việc áp dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất và kinh doanh, thêm vào đó củng cố thượng hiệu của Công ty trên thị trường.
.
Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng tại Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam – dấn ấn từ những cuộc thi
Không chỉ dừng ở việc tổ chức nghiêm túc, bài bản, nề nếp các nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo của Đảng mà trong các phiên họp thường kỳ, việc phát huy trí tuệ tập thể, nhân rộng các ý tưởng sáng tạo luôn là vấn đề được Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Tổng công ty quan tâm quán triệt, chỉ đạo cấp uỷ các đơn vị tích cực triển khai, tổ chức sâu rộng trong toàn Đảng bộ.
.
Trong thời gian qua, Chi bộ Công ty Xuất nhập khẩu thuốc lá luôn chú trọng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, của Chi bộ. Cán bộ, đảng viên kịp thời nắm bắt các diễn biến tình hình của đất nước, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên để triển khai và hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng được giao một cách hiệu quả.
.
Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền và chính đảng duy nhất, đại diện cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc Việt Nam, lấy Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng ta đã nhiều lần khẳng định "Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt", và việc xây dựng Đảng có ý nghĩa sống còn trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng. Nhận thức và thấm nhuần tinh thần đó, Ðảng bộ Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã và đang không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.
.
.
.
.
.
.