.
.
Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam học tập, nghiên cứu chương trình bồi dưỡng các chuyên đề giáo dục lý luận chính trị năm 2019
Ngày 21/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vibataba) tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu chương trình bồi dưỡng các chuyên đề giáo dục lý luận chính trị năm 2019 theo Hướng dẫn số 40, 41, 42. 43. 44.45-HD/BTGTW ngày 1/9/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương bằng hình thức trực tuyến tới 2 điểm cầu tại Hà Nội và TP.HCM cho cán bộ, đảng viên chủ chốt trong toàn Đảng bộ.
.
Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam triển khai công tác năm 2019
Chiều ngày 10/01/2018, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019.
.
Học tập, nghiên cứu chương trình bồi dưỡng các chuyên đề giáo dục lý luận chính trị và triển khai chuyên đề năm 2019
Ngày 19/12, Đảng ủy Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu chương trình bồi dưỡng các chuyên đề giáo dục lý luận chính trị và triển khai học tập Chỉ thị 05-CT/TW, chuyên đề năm 2019 về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân" bằng hình thức trực tuyến tới các điểm cầu của các cấp ủy trực thuộc.
.
Công bố Quyết định chuẩn y chức danh Bí thư Đảng ủy, Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Ngày 2⁄8⁄2018, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã tổ chức Lễ công bố Quyết định chuẩn y chức danh Bí thư Đảng ủy, Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty. Các đồng chí: Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Cao Quốc Hưng - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương tới dự và trao Quyết định.
.
Đảng bộ Vinataba sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Ngày 20/7, tại TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Đảng ủy Tổng Công tyThuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020 và đánh giá, kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
.
Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018
Ngày 19/7, tại TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018.
.
Đảng ủy Vinataba triển khai học tập Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2018 cho cán bộ chủ chốt và triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2018
Trong các ngày 20-21/4, tại Phú Thọ, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã tổ chức học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2018 tới cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ.
.
Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá
Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia) vừa ban hành Công điện về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá.
.
Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam kỷ niệm 10 năm thành lập
Ngày 27/8, tại Nghệ An, Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày thành lập (28/8/2007 – 28/8/2017).
.
Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lãnh đạo đơn vị phát triển bền vững
Tháng 8/2017, Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) long trọng tổ chức Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập. Đây là thời gian chưa dài song đã đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Đảng bộ trong giai đoạn tới.
.
.
.
.
.
.