.
.
Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đưa việc
Ngày 22/4, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", giai đoạn 2016-2021 bằng hình thức trực tuyến tại 2 điểm cầu Hà Nội và TP.HCM.
.
Nỗ lực vượt khó, Vinataba nộp ngân sách trên 11 nghìn tỷ đồng năm 2020
Chiều 30/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam (Vinataba) tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
.
Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày 4/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 bằng hình thức trực tuyến tại 2 điểm cầu (Hà Nội và TP.HCM) cho toàn thể cán bộ chủ chốt.
.
Ngày nay khoa học công nghệ là nền tảng của công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Sở dĩ Đảng ta đánh giá khoa học và công nghệ có vai trò to lớn như vậy vì đó là một trong những yếu tố quan trọng đánh giá quyết định lợi thế cạnh tranh và tốc độ phát triển của một quốc gia. Đối với bất kỳ một lĩnh vực nào trong đời sống xã hội thì việc áp dụng khoa học kỹ thuật đều đem lại nguồn lợi ích vô cùng to lớn cũng như giảm thiểu được rất nhiều chi phí và nguồn nhân lực. Không nằm ngoài xu hướng đó trong những năm qua, Công ty Thuốc lá Sài Gòn luôn là đơn vị đi đầu trong ngành thuốc lá về việc áp dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất và kinh doanh, thêm vào đó củng cố thượng hiệu của Công ty trên thị trường.
.
Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng tại Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam – dấn ấn từ những cuộc thi
Không chỉ dừng ở việc tổ chức nghiêm túc, bài bản, nề nếp các nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo của Đảng mà trong các phiên họp thường kỳ, việc phát huy trí tuệ tập thể, nhân rộng các ý tưởng sáng tạo luôn là vấn đề được Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Tổng công ty quan tâm quán triệt, chỉ đạo cấp uỷ các đơn vị tích cực triển khai, tổ chức sâu rộng trong toàn Đảng bộ.
.
Trong thời gian qua, Chi bộ Công ty Xuất nhập khẩu thuốc lá luôn chú trọng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, của Chi bộ. Cán bộ, đảng viên kịp thời nắm bắt các diễn biến tình hình của đất nước, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên để triển khai và hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng được giao một cách hiệu quả.
.
Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền và chính đảng duy nhất, đại diện cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc Việt Nam, lấy Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng ta đã nhiều lần khẳng định "Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt", và việc xây dựng Đảng có ý nghĩa sống còn trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng. Nhận thức và thấm nhuần tinh thần đó, Ðảng bộ Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã và đang không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.
.
Công ty thuốc lá Sài Gòn sản xuất an toàn thời Covid-19
Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước như lời hiệu triệu, toàn dân đoàn kết chống lại "giặc Covid-19". Những người lao động Công ty Thuốc lá Sài Gòn nhận thức sâu sắc, trách nhiệm bảo vệ công ty sản xuất an toàn, gia đình an toàn.
.
Tôi may mắn được sinh ra trong thời bình. Khi lớn lên, tôi được biết đến nhiều tấm gương bà mẹ Việt Nam anh hùng, những gia đình góp nhiều chiến công và được ghi nhận Bằng khen, Huân chương kháng chiến. Tất cả những hình ảnh ấy cùng các câu chuyện kể về lịch sử, về các cuộc chiến, những thay đổi trong đời sống xã hội qua câu chuyện kể hào hùng của ông bà, bố mẹ, qua những trang sách… đã dần được nuôi dưỡng trong tâm hồn tôi.
.
Phát huy truyền thống tốt đẹp "Đoàn kết, thống nhất, tiếp tục đổi mới, phát triển nhanh, mạnh và bền vững" cùng với khát vọng vươn cao, Công ty Thuốc lá Sài Gòn (Vinataba Sài Gòn) thấu hiểu được "Sức mạnh của con người và cơ hội hội nhập kinh tế quốc tế". Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, Vinataba Sài Gòn tiếp tục phát triển và hội nhập ở tầm vóc, qui mô rộng lớn hơn.
.
.
.
.
.
.