.
.

Petrolimex củng cố nhận diện thương hiệu

Thứ Sáu, 02/08/2013|08:34

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tiến hành rà soát, chấn chỉnh công tác sử dụng nhận diện thương hiệu Petrolimex ở khối các công ty cổ phần, cơ sở liên doanh liên kết có kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

Ảnh minh họa

Cụ thể, các cửa hàng xăng dầu của các công ty cổ phần (CTCP) do CTCP tự đầu tư, thuê/liên kết để kinh doanh bán lẻ xăng dầu chỉ được phép sử dụng nhãn hiệu (logo) Petrolimex loại có chữ “ĐẠI LÝ” ở phía dưới logo.

Chỉ cửa hàng xăng dầu thuộc các công ty xăng dầu thì mới được phép sử dụng logo không có chữ ‘ĐẠI LÝ”.

Các trường hợp sử dụng logo chưa có chữ “ĐẠI LÝ, các CTCP phải thay thế ngay bằng loại có chữ ‘ĐẠI LÝ”.

Về bảo hộ lao động Petrolimex, lĩnh vực này thuộc 1 trong 4 nội dung không trang bị cho đại lý, tổng đại lý. Nếu công ty cổ phần đã trang bị thì phải thu hồi ngay. Nếu đại lý, tổng đại lý tự trang bị thì CTCP đề nghị đại lý, tổng đại lý chấm dứt ngay việc sử dụng BHLĐ Petrolimex (kể cả theo quy chuẩn cũ và theo quy chuẩn mới); phải thực hiện xong trước ngày 15/8/201.

Được biết, kể từ ngày 1/1/2014, Petrolimex chấm dứt sử dụng nhãn hiệu cũ (nhưng vẫn duy trì quyền sở hữu để tránh lạm dụng).

Linh Đan/Chinhphu.vn

.
.
.
.