.
.

Giới thiệu

TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM

Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam có tên giao dịch quốc tế là Vietnam National Petroleum Corporation, viết tắt là Petrolimex, tiền thân là Tổng Công ty Xăng dầu mỡ được thành lập theo Nghị định của Bộ Thương nghiệp, sau được thành lập lại theo Quyết định của Thủ tướng. Petrolimex Là doanh nghiệp nhà nước được xếp hạng đặc biệt, có quy mô toàn quốc, bảo đảm phần lớn thị phần xăng dầu cả nước.

 Cơ cấu Tổ chức

Tổ chức Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam gồm có:

 1. Hội đồng quản trị: Đứng đầu là Chủ tịch hội đồng quản trị chịu trách nhiệm về phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam. Giúp việc cho Chủ tịch hội đồng quản trị có các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 2. Ban Tổng giám đốc: Chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Tổng công ty. Giúp việc cho Tổng giám đốc gồm các Ban chức năng điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
 3. Các công ty con:
 • Các công ty kinh doanh xăng dầu:
  • 17 Công ty xăng dầu ở miền Bắc.
  • 8 Công ty xăng dầu miền Trung.
  • 16 Công ty xăng dầu miền Nam.
 • Các công ty Liên doanh:
  • Công ty liên doanh BP-Petco.
  • Công ty liên doanh PTN.
  • Công ty liên doanh TNHH kho X.Dầu ngoại quan Vân phong.
 • Các công ty Cổ phần:
  • Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy.
  • Công ty cổ phần bảo hiểm ( PJICO.
  • Công ty cổ phần tin học viễn thông Petrolimex.
  • Công ty cổ phần Gas Petrolimex.
  • Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex.
  • Công ty cổ phần xây lắp I.
  • Công ty cổ phần vận tải & dịch vụ Petrolimex Hải phòng.
  • Công ty cổ phần vận tải & dịch vụ Petrolimex Nghệ tĩnh.
  • Công ty cổ phần vận tải & dịch vụ Petrolimex Đà nẵng.
  • Công ty cổ phần xuất nhập khẩu.
  • Công ty cổ phần Bất động sản Petrolimex.
  • Công ty cổ phần cơ khí xăng dầu.
  • Công ty cổ phần Hóa dầu Petrolimex.
  • Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex.
  • Công ty cổ phần thương mại & vận tải Petrolimex Hà nội.
  • Công ty cổ phần vận tải & dịch vụ Petrolimex Hà tây.
  • Công ty cổ phần vận tải & dịch vụ Petrolimex Thừa Thiên Huế.
  • Công ty cổ phần vận tải & dịch vụ Petrolimex Sài gòn.
  • Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex.
  • Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Vitaco.
  • Công ty cổ phần xây lắp III.
  • Ngân hàng thương mại cổ phần xăng dầu Petrolimex.
 • Văn phòng đại điện:
  • Văn phòng đại diện Tổng công ty xăng dầu Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.
  • Chi nhánh Tổng công ty xăng dầu VN tại Singapore.

 Sản xuất Kinh doanh

Lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty bao gồm:

 • Xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu.
 • các sản phẩm hóa dầu, vật tư, thiết bị phục vụ ngành xăng dầu và các ngành khác.
 • Kinh doanh vận tải xăng dầu và kho cảng dầu.
 • Khảo sát thiết kế, xây lắp công trình xăng dầu và dân dụng.
 • Dịch vụ khách sạn và dịch vụ du lịch.
 • Bảo hiểm.
 • Bất động sản.
 • Vận tải.
 • Hóa chất.
 • Khí hóa lỏng.
 • Xuất nhập khẩu tổng hợp.
 • Cơ khí.
 • Tin học viễn thông & tự động hóa.

------------------------------------------------------------------

 

.
.
.
.
.